Klinikken har som et af de få steder i landet valgt at samle røntgenlæger, kirurger, sygeplejersker og fysioterapeuter i en og samme klinik. egnsrådsformand Bent Hansen besøger Mammaklinikken 3. september kl. 14.30.

Et tæt arbejdsfællesskab mellem forskellige specialer fra flere afdelinger har været med til at strømline kvindernes undersøgelses- og behandlingsforløb i forbindelse med brystkræft.

- Klinikken samler en stor del af patientforløbet ét sted, så kvinderne slipper for at gå fra sted til sted på hospitalet. Det giver helt klart et mere smidigt og effektivt forløb, og vi får naturligt en tættere kommunikation mellem de involverede læger, sygeplejersker og terapeuter, siger ledende overlæge Henrik Richter.

- Vi har på hospitalet i flere år arbejdet med ekspresudredning og operation uden indlæggelse på et sengeafsnit. Det nye er, at vi nu høster fordelene ved at samle kræfterne i én klinik, sige Henrik Richter.

Og det går stærkt i Mammaklinikken. Kvinderne får så vidt muligt svar på undersøgelserne samme dag, som de møder ind til undersøgelse, og de bliver tilbudt evt. operation få dage senere. En operation, hvor mange af kvinderne kan gå hjem efter nogle timer.

Fra dage til timer
Brystkirurg og specialeansvarlig overlæge Ute Hoyer forklarer, at tidligere lå stort set alle patienterne på et sengeafsnit i flere dage, inden de blev udskrevet. Nu kan omkring 75% af kvinderne gå hjem efter operationen, der ofte er brystbevarende.

- Set udefra kan jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, det virker, som om vi ikke kan få patienterne hurtigt nok hjem, og at det må gå ud over behandlingskvalitet, sikkerhed og tryghed. Men både kvinderne selv og vores analyser og gennemgange af behandlingerne viser noget helt andet, siger Ute Hoyer.

- Vi tror, det handler om, at kvinderne føler sig mindre syge, hvis de er i hjemlige omgivelser. Efter en kræftoperation er en del tit i en psykisk krise, hvor det at få ro og være tæt på familien er vigtigere end at være på en urolig sengeafdeling med læger og plejepersonale rundt om sig, forklarer Ute Hoyer.

Stor rutine
Omkring 2500 kvinder kommer årligt til en klinisk mammografiundersøgelse i Mammaklinikken og kirurgerne foretager ca. 350 operationer for brystkræft om året. Klinikken varetager primært undersøgelse og behandling af kvinder fra Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner.

Regionsrådsformand på besøg
Regionsrådsformand Bent Hansen besøger 3. september kl. 14.30 Mammaklinikken. Det sker i forbindelse med, at klinikken med indkøb af en ekstra mammomat til røntgenundersøgelser af brystet og nyt udstyr til stereotaktiske brystundersøgelser fuldender en indflytning i helt nye lokaler. I den anledning indbyder Mammaklinikken til reception.

Pressen er også velkommen.

Arrangementet finder sted i Mammaklinikken - indgang 23, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.


Yderligere information
Henrik Richter, ledende overlæge, Billeddiagnostisk Afdeling
Tlf. 7842 0601 / mobil 23 86 64 86

Ute Hoyer, specialeansvarlig overlæge, Kirurgisk Afdeling
Tlf. 7842 1221 / 7842 1290

Knud Thygesen, ledende overlæge, Kirurgisk Afdeling
Tlf. 5217 6350