Fra 1. juni er Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus som udgangspunkt røgfrie områder. Det er kun tilladt for patienter og pårørende at ryge i de særlige udendørs rygepavilloner. Elektroniske cigaretter er også omfattet af rygeforbuddet.

Fra 1. juni er Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus som udgangspunkt røgfrit områder. Det er kun tilladt for patienter og pårørende at ryge i de særlige udendørs rygepavilloner. Elektroniske cigaretter er også omfattet af rygeforbuddet.

I Randers er der opstillet en pavillon ved Indgang 2 (ved skadestuen) og ved Indgang 3.

I Grenaa er rygepavillonen opstillet ved Indgang A.

Det er ikke tilladt for ansatte at ryge i arbejdstiden.

Den skærpede rygepolitik ligger i forlængelse af den rygepolitik, som regionsrådet i Region Midtjylland vedtog sidste år.