Som det første sted i Danmark afprøver hjemmesygeplejersker i den nordlige del af Østjylland i de kommende måneder et nyt redskab, så de sammen med de praktiserende læger og Regionshospitalet Randers tidligere kan opspore begyndende sygdom hos ældre borgere.

Måling af vitale værdier som puls, vejrtrækning, blodtryk, temperatur og registrering af bevidsthedstilstand er blandt de undersøgelser, hjemmesygeplejerskerne skal foretage, når de kommer hjem til ældre borgere, der måske blot virker lidt sløje, trætte eller drikker lidt mindre.

Rettidig omhu
Den systematiske tilgang, der går under navnet tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS), skal både være med til at forhindre unødvendige indlæggelser og sikre hurtigere indlæggelse ved alvorlig sygdom.

- Når borgerne eksempelvis langsomt bliver dårligere over en periode, er det ikke altid, at der bliver handlet på det i tide. Men med de nye værktøjer kan hjemmesygeplejerskerne servere det hele på et fad til lægen, så vi sammen hurtigt kan reagere, når borgernes vitale værdier ændrer sig, forklarer distriktsleder i Favrskov Kommune Lene Gravgaard.

Udrulningen af den nye screeningsmetode sker i et tæt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger og kommunerne Norddjurs, Syddjurs og Favrskov.

- Førhen troede vi fagfolk, at vi kunne se på folk, når de var syge. Men det kan vi altså ikke, siger overlæge på Regionshospitalet Randers Ove Ammitzbøll, der er en af hovedkræfterne bag det nye arbejdsredskab.

- Nu kan hjemmesygeplejerskerne fremvise klare facts, når de taler med den praktiserende læge, og de kan sammenligne tal fra et besøg med et andet, så de hele tiden har et godt billede af, hvordan borgeren rent faktisk har det, forklarer Ove Ammitzbøll.

Sygeplejersker efteruddannes
Omkring 240 hjemmesygeplejersker har været igennem et uddannelsesforløb for at lære om den nye måde at screene ældre borgere for begyndende sygdom.

Initiativet er en del af projekt ’Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen’, der er et samarbejdsprojekt mellem Regionshospitalet Randers, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner samt repræsentanter fra de praktiserende læger.

Projektet støttes af Videncenter for Velfærdsledelse.


Yderligere information
Ove Ammitzbøll, overlæge
Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers tlf. 7842 3363 / 2991 2977

Lene Gravgaard, distriktsleder
Favrskov Kommune
tlf. 8964 1204 / 2330 2045

Ingelise Juhl, afdelingschef
Syddjurs Kommune
tlf. 8753 5222 / 2448 7542

Læs mere om projektet og ’Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen’ på www.sundhedsledere.dk