Overlæge Lars Maagaard Andersen er fra 1. oktober ansat som ny ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Lars Maagaard Andersen kender allerede afdelingen og hospitalet særdeles godt fra seks år som overlæge i den kirurgiske afdeling.

- Med den nye ledende overlæge får afdelingen og hospitalet en ambitiøs leder, der med sit høje lægefaglige niveau kan understøtte den fortsatte udvikling af afdelingen og af det kirurgiske speciale til gavn for patienterne, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

Et vigtigt fokusområde for Lars Maagaard Andersen bliver at forberede afdelingen på at løfte den store opgave med opfølgende undersøgelser for tarmkræft, der følger med den nationale udrulning af screeningprogrammet for tarmkræft i 2014.

Ligeledes bliver en væsentlig opgave for den nye ledende overlæge at sikre videreudvikling af afdelingens colorektale funktion i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Foruden at være uddannelsesansvarlig overlæge har Lars Maagaard Andersen siden 2008 i samarbejde med afdelingssygeplejersken også fungeret som afsnitsansvarlig for Kirurgisk Ambulatorie.

I begyndelsen af 2013 afsluttede han en masteruddannelse i offentlig ledelse.

Lars Maagaard Andersen overtager stillingen efter ledende overlæge Knud Thygesen, der er ansat som ledende overlæge for Kirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Lars Maagaard Andersen indgår i afdelingsledelsen sammen med oversygeplejerske Lis Smed og ledende overlæge for Ortopædkirurgisk Afdeling Jacob Stouby Mortensen.


Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0105 / 4027 8297 / lone.w.jensen@randers.rm.dk

Lars Maagaard Andersen, ledende overlæge
Tlf. 7842 1210 / larsande@rm.dk