Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers arbejder aktivt på at lære af patienter og pårørendes erfaringer med sundhedsvæsnet. Derfor har afdelingen inviteret 6 borgere til at deltage i et gruppeinterview den 28. november. Omdrejningspunktet for interviewet er udskrivelsen, og hvordan patienter og pårørende evaluerer deres udskrivelse.

Nogle af de emner, interviewet vil fokusere på, er bl.a.
  • Oplever borgerne, at der er taget hånd omkring de praktiske ting ved udskrivelsen?
  • Oplever borgerne, at der er styr på medicinen?
  • Hvordan oplever borgerne den information, de får ved udskrivelsen; både den mundtlige og den skriftlige?
- Ved at invitere til den her type gruppeinterview håber og forventer vi at få en større indsigt i, hvad vores patienter oplever, når de bliver udskrevet. Det, de fortæller os, og den dialog, vi håber, der opstår, skulle gerne give os nye ideer til, hvordan vi kan gøre udskrivelsen så god og tryg som mulig. Vi vil samtidig også spørge, om borgerne har et ønske om, at vi inddrager deres og deres pårørendes ressourcer i endnu højere grad end det sker i dag, fortæller udviklingssygeplejerske i Medicinsk Afdeling, Birgith Hasselkvist.

Sundhedsplan med fokus på brugerinvolvering
Medicinsk Afdeling har igennem længere tid arbejdet med patientinddragelse. Indsatsen ligger i tråd med Region Midtjyllands nyligt vedtagne sundhedsplan, der har overskriften ”Fælles ansvar for sundhed”. Et centralt spor i sundhedsplanen er en højere grad af brugerinvolvering og udnyttelse af patienternes egne ressourcer.

Se sundhedsplanen


Kontakt:
Udviklingssygeplejerske Birgith Hasselkvist
Mail: birghass@rm.dk
Telefon: 7842 1616