Mindst 100 af de mest overvægtige børn i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner får i det nye år tilbud om effektiv hjælp til at tabe sig. Kort før jul fik Regionshospitalet Randers og de fire kommuner tilsagn om en bevilling på 3,1 mill. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til projektet.


Mindst 100 af de mest overvægtige børn i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner får i det nye år tilbud om effektiv hjælp til at tabe sig.

Kort før jul fik Regionshospitalet Randers og de fire kommuner tilsagn om en bevilling på 3,1 mill. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til projektet.

På landsplan er i gennemsnit 4% af alle børn mellem 3 og 18 år svært overvægtige. Det svarer til, at der i de fire kommuner er op mod 2000 børn, som vejer alt for meget. Og tallet stiger år for år.

Det nye i projektet er, at ikke bare barnet selv, men hele familien vil blive inddraget i behandlingen, og at behandlingen kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs kommuner.

- Allerførst vil vi give familien en helt klar besked, så de forstår alvoren i, hvordan overvægten kan ødelægge deres børns liv. Samtidig vil vi vise dem vejen, så de kan se, at handling hjælper, siger den projektansvarlige overlæge, Bent Windelborg Nielsen, børneafdelingen på Regionshospitalet Randers.

- Vi har undersøgelser, der viser, at meget overvægtige børn har et lige så lavt selvværd, og oplever en ligeså dårlig livskvalitet som børn med kræft, fortæller Bent Windelborg Nielsen. 

- De kan have svært ved at leve i et godt fællesskab med andre børn og f.eks. overvinde sig selv til at klæde om til idræt og fritidsaktiviteter sammen med andre.

Det er første gang, at Regionshospitalet indgår i et egentlig behandlingsforløb af svært overvægtige børn, som ikke er syge, men udelukkende tykke.

Samarbejdsprojektet mellem hospitalet og de fire kommuner består i et antal konsultationer på hospitalet kombineret med hjemmebesøg af kommunernes sundhedsplejersker. Forløbet skal lære hele familien at lægge kosten om, få motion og støtte barnets trivsel i foreninger og der, hvor de bor.

- Det nytter ikke kun at forsøge at lære barnet nye kostvaner, hvis barnet bagefter kommer hjem til en familie, hvor alle andre har chips og sodavand på menuen. Derfor er det vigtigt, at vi får hele familien i gang med at lægge livsstilen om, siger overlæge Bent Windelborg Nielsen.

- Og vi vil være meget direkte i vores budskab til dem, siger han.

I 2015-17 er det planen, at yderligere 150 børn og deres familier får tilbud om den nye behandling. De garanteres et behandlingsforløb på mindst to år, og det er projektets mål, at mindst 65 af børnene har tabt sig - og holder vægttabet efter de to år.


Yderligere oplysninger:
Overlæge Bent Windelborg Nielsen.
Telefon: 78 42 08 01
Mobil: 20 47 02 75
Mail: benwinni@rm.dk