Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, der blev etableret i januar 2012, fik i marts måned samme år 2 påbud af Arbejdstilsynet omkring det psykiske arbejdsmiljø.

I forbindelse med et opfølgende besøg den 25. oktober i år fandt Arbejdstilsynet, at der var sket så store forbedringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen, at Arbejdstilsynet nu har valgt at fjerne påbuddene.

- Vi har i afdelingen arbejdet målrettet med det psykiske arbejdsmiljø, fortæller ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen og fortsætter, De problemstillinger, der gav os påbuddene, kunne ikke bare ordnes fra den ene dag til den anden. Vi skulle lægge en strategi, der nænsomt fik personalet på benene igen, men som også skulle virke fremadrettet. Fokus har her været på at skabe fælles mål, et godt samarbejde og en arbejdsplads præget af solidaritet, opbakning og tillid.

Afdelingsledelsen var klar over, at der skulle konkrete tiltag til, der involverede alle ansatte i Akutafdelingen. Man skulle gå efter resultater, der kunne mærkes. Derfor valgte man at involvere professionel rådgivning udefra, hvilket skete i form af en coach i kommunikation. Der blev arrangeret workshops og gennemført forskellige projekter omkring anerkendelse. Derudover blev der lagt vægt på sidemandsoplæring af nyansatte og udvikling af kompetencer; bl.a. via efteruddannelse.

- Vi har i afdelingsledelsen valgt hele vejen igennem at spille med åbne kort overfor medarbejderne og drøfte afdelingens udfordringer til fælles personalemøder. Samtidig har de ansatte gjort en stor indsats. Dette har alt i alt gjort, at vi i dag med glæde kan meddele, at påbuddene omkring det psykiske arbejdsmiljø nu er fjernet!

- Selvom påbuddene nu er fjernet, skal vi fortsat arbejde videre med arbejdsmiljøet. Forandringer er en kontinuerlig proces, og vi skal fremover være meget opmærksomme på at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø. Med Arbejdstilsynets beslutning om at fjerne påbuddene har vi fået bekræftet, at vi er godt på vej.

Kontaktpersoner:
Ledende overlæge
Tommy Midtgaard Jensen
Mail: tommjens@rm.dk
Tlf.: 78 42 03 01/23 84 74 82