Udsædvanligt mange influenzapatienter har betydet, at Regionshospitalet Randers i en kort periode har været nødsaget til at aflyse en række planlagte behandlinger. Fra og med onsdag den 8. januar aflyses ikke yderligere behandlinger i forbindelse med influenzaudbruddet.

Udsædvanligt mange influenzapatienter har betydet, at Regionshospitalet Randers i en kort periode har været nødsaget til at aflyse en række planlagte behandlinger. Fra og med onsdag den 8. januar aflyses ikke yderligere behandlinger i forbindelse med influenzaudbruddet.

Afdelingerne har kontaktet de patienter, hvis planlagte tid det desværre er har været nødvendigt at udskyde. Alle aflyste patienter vil få en ny tid hurtigst muligt.

- Det er beklageligt, at vi må udskyde nogle patienter, men vi er i en ekstraordinær situation, og vi gør det for at sikre kvaliteten og sikkerheden i alle vores behandlinger og undersøgelser, siger Lone Winther Jensen.

Langsigtet strategi
- Omfanget af influenzapatienter kræver en ekstraordinær indsats, men derudover er vi allerede i gang med at indarbejde en række tiltag, som langsigtet vil styrke hospitalets muligheder for at håndtere udsvingene i omfanget af akutte patienter, forklarer Lone Winther Jensen.


Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0105 / 4027 8297