Nu får alle førstegangsfødende forældre fra Randers til Ringkøbing tilbud om gratis fødselsforberedelse og dermed øges udsigten til færre indgreb ved fødsler og flere forældre, der er parate til barn.

Nu får alle førstegangsfødende forældre fra Randers til Horsens til Ringkøbing tilbud om gratis fødselsforberedelse og dermed øges udsigten til færre indgreb ved fødsler og flere forældre, der er parate til barn.

Det er en fantastisk gave, - og en stor udfordring at blive forældre. Det ved politikerne i Region Midtjylland godt. Derfor er de stolte af, at de har afsat 2 millioner kroner til at genindføre den længe savnede fødselsforberedelse i hele Region Midtjylland. Fra 1. oktober får alle vordende forældre derfor samme tilbud om et gratis 4 x 2 timers fødselsforberedende kursus ”En familie fødes” 23 steder i Region Midtjylland.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan give et flot og gratis tilbud til de kommende forældre i Region Midtjylland. Det er en af livets store begivenheder at stå på tærsklen til at skulle føde og blive en familie, men det er også en omstændighed, som kræver forberedte forældre. Derfor er det også i vor interesse at sikre vore kommende borgere og deres forældre den bedst mulige start på familielivet, siger Carl Johan Rasmussen, (A) fmd. for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet.

Ny viden i spil
De fleste af emnerne i de fire moduler i ”En familie fødes” er gamle kendinge, men de kommende kurser bygger også på ny viden og nye metoder til at inddrage de kommende forældre i kurset. Forskningsprojektet ”Parat til barn”, fra Aarhus Universitetshospital dokumenterer, at fødsels- og forældreforberedelsesprogrammer øger førstegangsfødendes ”mestringsevne”, medfører færre indgreb, kortere ophold på fødeafdelingen og styrker de fødende kvinders tro på, at de kan amme deres børn.

- Forberedelsen skal klæde deltagerne på til den kommende forældrerolle og bidrage til, at den samlede familie oplever perioden som en positiv livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed, siger jordemoder Henriette Svenstrup, som har været projektleder for arbejdsgruppen bag det nye tilbud.
Kursusmaterialet er udviklet i et samarbejde mellem regionens fødesteder og repræsentanter fra den kommunale sundhedspleje i Midtjylland. Det betyder, at der er tale om et harmoniseret tilbud til alle regionens kommende familier, og det er med til at sikre, at fødselsforberedelsen afspejler og afspejles i de øvrige tilbud på fødestederne.

Tilbuddet henvender sig til både kommende fædre og mødre og kurset starter, når den gravide er ca. 32 uger henne i graviditeten.
På hjemmesiden www.familie.rm.dk findes mere information om ”En familie fødes” og informationer om, hvordan man tilmelder sig og hvor og hvornår kurserne afvikles.

Fakta
Der er årligt omkring 15.000 fødsler i Region Midtjylland. Tilbuddet om gratis fødselsforberedende kurser er blot et af mange nye tilbud i styrkelsen af svangreomsorgen, som nu i alt bliver tilført 5, 5 mio. kroner mere årligt, som skal bruges på følgende aktiviteter:

  • Opfølgende hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter fødslen samt opfølgende besøg 48-72 timer efter fødslen til førstegangsfødende der føder ambulant.
  • Et struktureret opfølgningsforløb med planlagte kontakter mellem fødestedet og sundhedsplejen i løbet af de første 10 dage efter fødslen.
  • En individuel plan for perioden efter fødslen. Forløbet aftales med parret allerede under graviditeten.
  • Familien kan komme i kontakt med fødestedet 24 timer i døgnet den første uge efter fødslen – eller indtil der er etableret kontakt til sundhedsplejen.
  • En ”Efterfødselspakke” som samler screeningsundersøgelser: PKU, hørescreening og vejning med undersøgelser af mor og barn til ét besøg på hospitalet 2-5 dage efter fødslen.
  • Alle førstegangsfødende tilbydes en samtale om fødslens forløb, så oplevelsen kan bearbejdes i det omfang, der er behov for.
  • Flergangsfødende tilbydes efterfødsels-samtale efter behov

Flere oplysninger
Fmd. for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet Carl Johan Rasmussen: 8691 4657 / 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rm.dk

Kontaktpersoner ved regionens fødesteder:

 

 

  • Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666