Steffen Kristensen er fra 1. maj ny ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Steffen Kristensen er fra 1. maj ny ledende overlæge på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers.

Speciallæge Steffen Kristensen kommer fra en stilling som specialeansvarlig overlæge for lungemedicin på den medicinske afdeling på Vejle Sygehus.

Steffen Kristensen får sammen med oversygeplejerske Bente Fogh ansvaret for den daglige ledelse af Medicinsk Afdeling.

- Det er en stærk ledelse, som står i spidsen for den medicinske afdeling. De vil kunne løfte de store udfordringer, som afdelingen står overfor med bl.a. at omlægge flere og flere behandlinger til ambulante forløb, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

Sideløbende med arbejdet har Steffen Kristensen fulgt masteruddannelsen Public Management på Syddansk Universitet, som han færdiggør til sommer.

Yderligere information
Steffen Kristensen, ledende overlæge
Tlf. 7842 1601
stefkris@rm.dk