Med www.kraeftscreening.rm.dk lancerer Afdeling for Folkeundersøgelser en ny og brugervenlig hjemmeside, der gør det lettere for borgerne i Region Midtjylland at finde informationer om kræftscreeningsprogrammer i regionen.

Med www.kraeftscreening.rm.dk lancerer Afdeling for Folkeundersøgelser en ny og brugervenlig hjemmeside, der gør det lettere for borgerne i Region Midtjylland at finde informationer om kræftscreeningsprogrammer i regionen.

Men nye hjemmeside giver en samlet indgang til informationer om screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft.

Borgerne kan her finde oplysninger om eksempelvis fordele og ulemper ved screening, samt hvordan og hvor undersøgelserne foregår. På hjemmesiden kan kvinder indkaldt til screening for brystkræft også selv aflyse eller ændre tidspunktet for undersøgelsen.

- Vi har lagt vægt på at skabe en overskuelig hjemmeside med solid og saglig information om de screeninger, som vi i dag tilbyder borgerne - eller er i gang med at indføre, siger Berit Andersen, overlæge og leder af Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers.

Hjemmesiden har også en sektion, der specifikt henvender sig til fagfolk herunder særligt de praktiserende læger.

I Region Midtjylland inviterer Afdeling for Folkeundersøgelser årligt 75.000 kvinder til brystkræftscreening og 80.000 kvinder til screening for livmoderhalskræft. Screening for tarmkræft er endnu ikke indført, men det er politisk vedtaget, at screeningen skal gå i gang fra 2014.

Yderligere information
Berit Andersen, overlæge og leder af Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers
T: 7842 0171 / 2056 7476
berand@rm.dk