Medier har de seneste dage omtalt lang ventetid på svar på analyser af hudprøver på Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers. Den forlængede ventetid gælder prøver, hvor der ikke er klinisk mistanke om f.eks. kræft.

Medier har de seneste dage omtalt lang ventetid på svar på analyser af hudprøver på Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers. Den forlængede ventetid gælder prøver, hvor der ikke er klinisk mistanke om f.eks. kræft.

- Modtager vi prøver af f.eks. hud, hvor den praktiserende læge har mistanke om kræft, har prøven absolut topprioritet og bliver naturligvis håndteret som angivet i de nationale kræftpakker, siger ledende overlæge Hans Svanholm på Patologisk Institut.

- Mine tidligere udtalelser har desværre kunnet give det indtryk, at jeg også talte om analyse af hudprøver med mistanke om kræft. Det er ikke tilfældet. Udtalelsen vedrørte prøver uden klinisk kræftmistanke.

Patologisk Institut modtager omkring 1000 hudprøver til undersøgelse om måneden. I hovedparten af tilfældene er der tale om prøver, der rutinemæssigt sendes til undersøgelse, og hvor lægen ikke har mistanke om kræft.

- Selvom der ikke er tale om hasteprøver, har vi fuld forståelse for, at den enkelte patient alligevel kan opleve den forlængede svartid som en uvis og utryg periode, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Hans Svanholm.

Hospitalsledelsen undersøger sammen med afdelingen flere muligheder for at få kortere svartider på de omtalte prøver.

- Lige nu er vi bl.a. ved at undersøge, om vi kan hente hjælpe andre steder, og om afdelingen kan tilrettelægge arbejdet anderledes, så vi kan komme helt i bund med de prøver, hvor man er bagud med et svar, forklarer chefsygeplejerske Marianne Jensen og tilføjer:

- Vi skal selvfølgelig leve op til den nationale retningslinje om, at 95% af de prøver, som afdelingen modtager uden særlig mistanke om kræft, skal analyseres og besvares inden 10 arbejdsdage.

En opgørelse over svartider viser, at der kan være op til ca. fem ugers ventetid på nogle prøvesvar uden mistanke om kræft eller som ikke på anden måde har hastekarakter.

Yderligere information
Marianne Jensen, chefsygeplejerske
T. 7842 0105 / 4071 6438
chefspl.marianne.jensen@randers.rm.dk

Hans Svanholm, ledende overlæge
T. 7842 2401 / 2327 0252
hanssvan@rm.dk

Jette Kryger Jensen, ledende bioanalytiker
T. 7842 2402 / 3035 1052
jettjens@rm.dk