Patienterne giver topkarakterer til den ambulante behandling på Regionshospitalet Randers. Det viser den nyeste undersøgelse af tilfredsheden blandt hospitalets patienter.

Patienterne giver topkarakterer til den ambulante behandling på Regionshospitalet Randers. Det viser den nyeste undersøgelse af tilfredsheden blandt hospitalets patienter.

98% af de ambulante patienterne svarer godt eller virkelig godt, når de bliver spurgt om deres samlede indtryk af deres besøg på Regionshospitalet Randers. Og lige så mange giver udtryk for, at personalet er gode til deres fag. Blandt de indlagte patienter har 9 ud af 10 af patienterne en positiv oplevelse af indlæggelsen.

- Vi har meget fokus på patienttilfredsheden, og derfor er det glædeligt, at vi generelt holder et højt niveau. Det er personalets fortjeneste, og det er ekstra flot, når man ser det i lyset af de store omstillinger og besparelser, hele hospitalet har været igennem, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

Patienttilfredsheden blandt de ambulante patienter udmærker sig i særlig grad. På 17 ud af 32 områder er tilfredsheden blandt de ambulante patienter vokset sammenlignet med den tidligere undersøgelse af patienttilfredsheden fra 2010. Sammenlignet med resten af Region Midtjylland ligger tilfredsheden på eller over gennemsnittet på 31 ud af 32 spørgsmål.

Blandt de indlagte patienter spores en lille tilbagegang i tilfredsheden. Tilfredsheden er dog stadig på eller over gennemsnittet sammenlignet med hospitaler i hele landet.

- Der er stadig områder, hvor vi skal blive bedre og sætte ind for at løfte tilfredsheden blandt patienterne. Vi skal f.eks. blive bedre til at informere om ventetid ved modtagelsen og sikre, at håndteringen af fejl bliver bedre, siger Lone Winther Jensen.

Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland og Enheden for Brugerundersøgelser under Region Hovedstaden har udarbejdet tilfredshedsundersøgelsen.

Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
T: 7842 0102 / 4027 8297

Inger Marie Jaillet, kvalitetschef
T: 7842 0081 / 2384 7262


På Region Midtjyllands hjemmeside www.rm.dk kan du læse regionens fælles pressemeddelelse om patienttilfredshedsundersøgelsen.