Randers-borgmester Henning Jensen Nyhuus besøgte fredag sammen med sundhedsdirektør Erik Mouritsen hospitalet. De så nærmere på lægeambulancen og fik rundvisning på Akutafdelingen.

Randers-borgmester Henning Jensen Nyhuus besøgte fredag sammen med sundhedsdirektør Erik Mouritsen hospitalet. De så nærmere på lægeambulancen og fik rundvisning på Akutafdelingen.

Ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen og oversygeplejerske Birthe Husted viste rundt i Akutmodtagelse, Skadestue og Akut Sengeafsnit og fortalte om arbejdet med at samle modtagelsen af de akutte patienter ét sted.

Som afslutningen på besøget blev det til et kig ind i lægeambulancen, og overlæge Alf Møl Christensen fortalte om arbejdet på landevejene.


I midten ses Henning Jensen Nyhuus med direktør Erik Mouritsen til venstre.


Sammen med borgmesteren lytter hospitalsledelsen på overlæge Alf Møl Christensen, der fortæller om lægeambulancen.


Som afslutning på besøget på hospitalet fik borgmesteren en kort køretur rundt om hospitalsmatriklen.