Efter et års byggeaktivitet åbner den 29. maj et nyt p-hus med over 550 p-pladser ved Regionshospitalet Randers.

Efter et års byggeaktivitet åbner den 29. maj et nyt p-hus med over 550 p-pladser ved Regionshospitalet Randers.

Det nye p-hus sikrer patienter, pårørende samt hospitalets 1700 medarbejdere bedre parkeringsmuligheder.

- Det har i mange år ikke altid været let at finde en ledig p-plads ved hospitalet. Det bliver anderledes nu, hvor vi kan tilbyde parkering i et p-hus med plads til over 550 biler, siger hospitalsdirektør Thomas Pazyj.Med det færdige p-hus er en afgørende forudsætning for en kommende stor udvidelse af hospitalet på plads. Byggeriet af hospitalets nye akutmodtagelse skal nemlig ligge på den nuværende store parkeringsplads foran hospitalet langs Skovlyvej.

- Selvom det nye byggeri medfører, at vi lukker den store parkeringsplads, får vi med p-huset alligevel markant flere p-pladser end hidtil, forklarer Thomas Pazyj.

Central indgang lukker
Byggeriet af akutmodtagelsen begynder allerede i juni og samtidig lukker både parkeringspladsen og hospitalets indgang 4.

- Det er en meget benyttet og central indgang, som vi er nødsaget til at lukke, men med det nye p-hus vil det for langt de fleste alligevel være mest naturligt at benytte hovedindgangen. Samtidig med ændringerne forbedrer vi den indendørs skiltning i de store og langstrakte bygninger. Det tror vi vil gøre det lettere for patienter og pårørende at finde frem til deres mødested, siger Thomas Pazyj.

Lukningen af indgang 4 betyder, at patienter og pårørende fremover i stedet skal benytte sig af primært af indgang 1, der også hospitalets hovedindgang.

Konsortium bag p-hus
P-huset opføres som et Offentlig-Privat-Partnerskab, hvor et konsortium bestående af Dnb NOR, Dan-Ejendomme og MTHøjgaard finansierer, opfører og driver parkeringshuset, som hospitalet så lejer sig ind i.


Yderligere information
Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
T: 7842 0105 / 2330 0158

Jacob Pedersen, projektleder
T: 7842 0141  /4015 8073