Uvildige eksperter indstiller efter fire dages omfattende kvalitetstjek Regionshospitalet Randers og Grenaa til akkreditering med bemærkninger.

Uvildige eksperter indstiller efter fire dages omfattende kvalitetstjek Regionshospitalet Randers og Grenaa til akkreditering med bemærkninger.

Hvad gør du, hvis en patient får hjertestop? Hvordan sikrer du, at patienten får den rigtige medicin? Kan du se i journalen, om patienten er overfølsom for noget? Det er blot nogle af de hundredvis af spørgsmål, som et team af eksterne kvalitetseksperter i den forløbne uge har stillet medarbejderne på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Samtidig er der blevet kigget grundigt på bl.a. bygningernes stand, hygiejne og brandsikkerhed.

- Hospitalets kvalitetsarbejde er virkelig blevet kigget i kortene, så vi kan kun være stolte over bedømmelsen af kvalitetsniveauet. Og det skyldes ene og alene, at vi hele vejen rundt har medarbejdere, der tager kvalitet og udviklingen af den meget alvorligt, siger chefsygeplejerske Marianne Jensen.

Efter fire dages intens gennemgang på kryds og tværs af hospitalet vurderer ekspertteamet, at hospitalet opfylder langt de fleste af de 104 standarder i Den Danske Kvalitetsmodel. På enkelte af standarderne har ekspertteamet bemærkninger og forslag til forbedringer. Samlet set anbefaler eksperterne, at Regionshospitalet Randers og Grenaa opnår status som akkrediteret med bemærkninger.

- Vi lytter opmærksomt til de bemærkninger kvalitetsteamet kom med, og vi vil selvfølgelig gå i gang med at se nærmere på, hvordan vi kan løfte disse områder det sidste stykke. Den Danske Kvalitetsmodel er et godt værktøj til at fastholde og fortsat styrke kvaliteten, siger Marianne Jensen.

Regionshospitalet Randers og Grenaa afslutter kvalitetsvurderingerne af hospitalerne i Region Midtjylland.

- Vi har nu som hospital i løbet af bare to år både implementeret Den Danske Kvalitetsmodel og med succes gået forrest i regionen med udrulningen af det mest ambitiøse bud i Danmark på den elektroniske patientjournal. Det har været to kæmpe opgaver, men de understøtter begge arbejdet med at systematisere kvaliteten i behandlingen og styrke patientforløbene og patientsikkerheden, siger Marianne Jensen.

Yderligere information
Marianne Jensen, chefsygeplejerske
Tlf. 7842 0103 / 4071 6438

Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0102 / 4027 8297


Fakta

  • Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle kvaliteten i hele det danske sundhedsvæsen.
  • Alle danske hospitaler skal akkrediteres hvert tredje år - dvs. bedømmes i forhold til DDKM.
  • Mere om Den Danske Kvalitetsmodel på www.ikas.dk