Det internationalt anerkendte tidsskrift International Journal of Nursing Studies offentliggør i den seneste udgivelse et studie over intensive sygeplejerskers vidensniveau. Bag undersøgelsen står et internationalt forskerteam med dansk deltagelse af Birte Baktoft, udviklings- og uddannelsessygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling i Randers.

Det internationalt anerkendte tidsskrift International Journal of Nursing Studies offentliggør i den seneste udgivelse et studie over intensive sygeplejerskers vidensniveau. Bag undersøgelsen står et internationalt forskerteam med dansk deltagelse af Birte Baktoft, udviklings- og uddannelsessygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling i Randers.

I studiet indgik 20 europæiske lande, 318 intensive afdelinger og i alt 1142 intensivsygeplejersker. Undersøgelsen viser, at der ikke er signifikant forskel i vidensniveauet generelt, men emnet respiration/ventilation er dog afdækket som et indsatsområde i forhold til fremtidig undervisning på intensivsygeplejerskeuddannelsen.

Læs hele artiklen: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.06.001

Ledende forsker er professor Paul Fulbrook, Australien.


Yderligere information
Birte Baktoft
birtbakt@rm.dk
Tlf. 7842 0488