Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner har i samarbejde med Regionshospitalet Randers og Grenaa fået 1,6 millioner kroner til et fælles lederudviklingsprojekt.

Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner har i samarbejde med Regionshospitalet Randers og Grenaa fået 1,6 millioner kroner til et fælles lederudviklingsprojekt.

Videncenter for Velfærdsledelse har imødekommet kommunernes og hospitalets ansøgning til projektet ”Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”.

Ideen bag projektet er at afprøve og udvikle konkrete modeller for ledelse og samarbejde på sundhedsområdet på tværs mellem kommuner, hospital og praktiserende læger. Favrskov Kommune står som projektleder.

En række fælles udfordringer
Jacob Stengaard Madsen, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune, glæder sig til at komme i gang med projektet.

- Vi har fået en enestående mulighed for i fællesskab at udvikle nye løsninger og modeller for samarbejde mellem kommuner, hospitaler og de praktiserende læger. I kommunerne og regionerne står vi over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Vi ved, at der kommer flere ældre og borgere med kronisk sygdom. Det betyder, at antallet af borgere med behov for sundhedsydelser er stigende. Samtidig bliver der færre ressourcer og hænder til at løfte opgaven. Det stiller nye krav til lederne i sundhedssektoren. En fælles ambition er derfor at klæde vores ledere på til at tackle udfordringerne i sundhedsvæsnet, siger Jacob Stengaard Madsen.

Marianne Jensen, chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers og Grenaa, er også begejstret.

- Det er afgørende, at vi hele tiden udfordrer os selv og hinanden på nye måder at løse opgaverne på til gavn for borgerne. På hospitalet skal vi i stigende grad varetage specialiserede behandlingsopgaver. Det betyder også, at de praktiserende læger og kommunerne i højere grad kommer til at tage sig af en lang række almene sundhedsopgaver. Sammen skal vi blive specialister i at skabe sammenhæng i indsatsen og sørge for, at en borger altid behandles der, hvor det giver bedst mening. Nogle typer af behandling kan eksempelvis foregå hjemme hos borgeren, siger Marianne Jensen.

Viden i fem laboratorier
Projektet tager afsæt i et fælles lederudviklingsforløb for ledere i kommunerne, på hospitalet og praktiserende læger med fokus på de udfordringer og muligheder, som kendetegner sundhedsområdet i dag.

Forløbet skal bane vejen for at afprøve konkrete tiltag med fokus på tre forskellige borgergrupper: de ældre, de kronisk syge og de erhvervsaktive.

Planen er, at der etableres fem såkaldte laboratorier, der skal udvikle og afprøve nye modeller for samarbejde. Det kan eksempelvis være samarbejdet i forhold til gravide og fødende, uhensigtsmæssige indlæggelser, hjemmebehandling og hjemmebesøg.

Projekt ”Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen” fortsætter frem til udgangen af 2013.

Læs mere om projektet på www.sundhedsledere.dk


Yderligere informationer:

  • Jacob Stengaard Madsen, direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune, 29 63 00 36
  • Lene Jensen, sundhedschef, Randers Kommune, 51 56 22 01
  • Anders Fløjborg, ældrechef, Norddjurs Kommune, 89 59 21 00
  • Ingelise Juhl, chef for Sundhed og Omsorg, Syddjurs Kommune, 24 48 75 42
  • Marianne Jensen, chefsygeplejerske, Regionshospitalet Randers og Grenaa, 40 71 64 38