Regionshospitalet Randers er helt i top som et af de mest produktive akuthospitaler i hele Danmark. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Regionshospitalet Randers er helt i top som et af de mest produktive akuthospitaler i hele Danmark. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort tallene for produktiviteten på de danske hospitaler. Regionshospitalet Randers ligger i front blandt landets akuthospitaler og er 12% over landsgennemsnittet.

- Personalet fortjener anerkendelse, for de yder en kæmpe indsats og leverer virkelig patientbehandling for pengene. Og det er værd at huske, at langt de fleste af hospitalets patienter indlægges akut, hvilket stiller særlige krav til effektive arbejdsgange, siger hospitalsdirektør Thomas Pazyj.

Sundhedsstyrelsens tal viser, at hospitalets produktivitet i 2010 er steget med 4,7 % i forhold til sidste opgørelse.

- Vi arbejder konstant med at optimere behandlingsforløb og arbejdsgange, så vi både får det maksimale ud af ressourcerne og samtidig tilbyder behandling og pleje af høj faglig kvalitet, siger Thomas Pazyj og fortsætter:

- De stramme økonomiske rammer i sundhedsvæsnet og i samfundet generelt stiller krav om, at vi på hospitalet hele tiden er innovative og parate til se på, om vi kan løse vores opgaver mere effektivt ved f.eks. at organisere os anderledes eller udnytte teknologien bedre.

Regionshospitalet Randers har årligt 30.000 indlæggelser, hvoraf de 25.000 er akutte. Det gør hospitalet til et af de hospitaler i landet, hvor akutte patienter udgør den største andel af indlæggelserne.

Hertil kommer 145.000 ambulante behandlinger om året og ca. 26.000 besøg i skadestuen årligt.

Læs rapporten
Rapporten med den seneste opgørelse af produktiviteten på de danske hospitaler er tilgængelig på Sundhedsministeriets hjemmeside:

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Tal_og_analyser/2011/November/Nye-tal-for-sygehusproduktivitet-imponerer.aspx


Yderligere info
Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
Tlf. 7842 0120 / 2330 0158

Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0120 / 4027 8297

Marianne Jensen, chefsygeplejerske
Tlf. 7842 0120 / 4071 6438