Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) besøger sammen med bl.a. regionsrådsformand Bent Hansen (S) mandag den 18. april Regionshospitalet Randers for at se nærmere på et af de mest ambitiøse bud på en fælles elektronisk patientjournal.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) besøger sammen med bl.a. regionsrådsformand Bent Hansen (S) mandag den 18. april Regionshospitalet Randers for at se nærmere på et af de mest ambitiøse bud på en fælles elektronisk patientjournal.

Regeringen og regionerne blev i 2010 enige om, at regionerne senest i 2013 hver skal have et fuldt udbygget it-system for elektroniske patientjournaler.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder besøger nu Regionshospitalet Randers for at se nærmere på den elektroniske patientjournal hospitalet med succes udrullede i 2010, og som nu indføres på alle hospitaler i Region Midtjylland.

- Vi glæder os til at vise ministeren vores elektroniske patientjournal, som er et af de stærkeste danske bud på et system, der kan skabe let adgang til alle sundhedsoplysninger på det enkelte hospital og på tværs af sundhedssektoren, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

- I modsætning til tidligere har vi nu en fælles journal for patienten, hvor hver faggruppe før havde hver sin papirjournal. Systemet giver et bedre og samlet overblik over behandlingen og fjerner mange dobbeltregistreringer, som tager tid fra patientkontakten. Der er stadig behov for forbedringer og udbygninger, men der er fuld kraft på den videre udvikling, så der kobles hele tiden nye funktioner til systemet til gavn for patienter og personale, siger Lone Winther Jensen.

Foruden indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) deltager også medlem af folketinget Michael Aastrup Jensen (V).

Pressen velkommen
Pressen er velkommen til at deltage i besøget, der begynder kl. 14.30 mandag den 18. april ved hospitalets hovedindgang, hvorefter ministeren deltager i en stuegang på Akutafdelingen for at se den elektroniske patientjournal i brug.

Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 8910 2019 / 4027 8297
lonejeen@rm.dk

Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
Tlf. 8910 2002 / 2330 0158
thompazy@rm.dk


Program

kl. 14.30
Velkommen til Regionshospitalet Randers
(hovedindgangen)

Besøg på Akutafdelingen - fra mange akutmodtagelser til en fælles akutafdeling
v/ oversygeplejerske Marie Møller og ledende overlæge Tommy Midtgaard Jense

På stuegang med EPJ på Akutafdelingen
v/ overlæge Klaus Roelsgaard og sygeplejerske Mette Kristensen Maigaard

Kort præsentation af Regionshospitalet Randers
v/ Hospitalsledelsen

Fra papir til fælles elektronisk journal - hospital og region
v/ sundheds-it chef Thomas Stadil Pinstrup

EPJ og betydningen for behandling og patientforløb
v/ overlæge Klaus Roelsgaard og sygeplejerske Anne Dorthe Birch

Udfordringer - EPJ i nationalt perspektiv
v/ sundheds-it konsulent Lise S. Simonsen

kl. 16.15
Tak for besøget
v/ regionsrådsformand Bent Hansen