Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder besøgte mandag den 18. april Regionshospitalet Randers.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder besøgte mandag den 18. april Regionshospitalet Randers for at se på nærmere på hospitalet elektroniske patientjournal, der er et af de stærkeste danske bud på fremtidens fælles journalsystem.

Regionsrådsformand Bent Hansen og folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen deltog også i besøget.