Virkelig godt eller godt. Sådan svarer stadig flere patienter, når de bliver spurgt om deres tilfredshed med Regionshospitalet Randers og Grenaa. Det viser den nyeste undersøgelse af tilfredsheden blandt hospitalets patienter.

Virkelig godt eller godt. Sådan svarer stadig flere patienter, når de bliver spurgt om deres tilfredshed med Regionshospitalet Randers og Grenaa. Det viser den nyeste undersøgelse af tilfredsheden blandt hospitalets patienter.

På 12 ud af 28 områder er tilfredsheden blandt de indlagte patienter vokset sammenlignet med den tidligere undersøgelse af patienttilfredsheden fra 2009. Blandt de ambulante patienter er der øget tilfredshed på 18 områder ud af 29.

- Det er rigtig flot, at vi løfter patienttilfredsheden på så mange områder eller holder niveauet fra tidligere – og så i oven i købet i en tid, hvor medarbejderne hele tiden bliver mødt med krav om omstillinger og besparelser. Det er et stort skulderklap til medarbejderne, der gør deres bedste for altid at yde en høj kvalitet i behandlingen og plejen, siger cheflæge Lone Winther Jensen.

Ifølge undersøgelsen er 92% af de indlagte patienter meget tilfredse eller tilfredse med det samlede behandlingsforløb. For de ambulante patienter drejer det sig om hele 96%.

- Hvad angår den generelle tilfredshed med behandlingsforløbet holder vi fast i en meget høj tilfredshed, samtidig med at flere patienter nu oplever, at de f.eks. bliver bedre informeret om ventetid og at deres praktiserende læge bliver bedre orienteret om behandlingen, siger Lone Winther Jensen.

- Selvom vi kan registrere stigende tilfredshed på flere områder, er det vigtigt, at vi hele tiden er i dialog med patienterne om, hvor vi skal sætte ekstra ind. Patienttilfredshedsundersøgelserne er et vigtigt redskab og peger f.eks. på, at vi skal se nærmere på, om vi altid for udleveret den nødvendige skriftlige information til patienterne, siger Lone Winther Jensen.

Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland har udarbejdet tilfredshedsundersøgelsen.

Yderligere information
Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0102 / 4027 8297

Marianne Jensen, chefsygeplejerske
Tlf. 7842 0103 / 4071 6438

Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
Tlf. 7842 0101 / 2330 0158