Regionshospitalet Grenaa får topkarakterer af de ambulante patienter i den nyeste undersøgelse af patienttilfredsheden.

Patienterne, der besøger det medicinske eller ortopædkirurgiske ambulatorium på hospitalet i Grenaa, er meget tilfredse med undersøgelser og behandlinger.

Lige under 100% af de ambulante patienter giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med det samlede behandlingsforløb.

- Patienttilfredsheden ligger på et meget højt niveau og er udtryk for den høje kvalitet, personalet yder over for patienterne. Det er flot, siger chefsygeplejerske Marianne Jensen.

Som led i den store regionale omstillings- og spareplan skal en del af aktiviteterne på hospitalet i Grenaa nu samles i Randers.

- I den store omorganisering skal vi gøre alt for at fastholde den høje patienttilfredshed, selvom nogle patienter skal køre lidt længere, siger Marianne Jensen.

Hospitalet i Grenaa råder i dag over et ortopædkirurgisk og medicinsk ambulatorium, hvor der udføres forundersøgelser, kontroller og efterbehandlinger af patienter med behov for f.eks. behandling af kroniske sår eller medicinregulering.

Yderligere information
Marianne Jensen, chefsygeplejerske
Tlf. 7842 0103 / 4071 6438

Lone Winther Jensen, cheflæge
Tlf. 7842 0102 / 4027 8297

Thomas Pazyj, hospitalsdirektør
Tlf. 7842 0101 / 2330 0158