Regionshospitalet Randers og Grenaa har afgivet høringssvar til den regionens omstillingsplan med besparelser på 500 mio. kr. I høringssvaret fokuserer hovedMEDudvalget, der består af leder- og medarbejderrepræsentanter fra hele hospitalet, bl.a. på det problematiske ved en lukning af Børneafdelingen og Urologisk afdeling samt den store uklarhed, der er i omstillingsplanen om, hvilke regionale funktioner et fremtidigt sundhedshus i Grenaa skal indeholde.


Regionshospitalet Randers og Grenaa har afgivet høringssvar til den regionens omstillingsplan med besparelser på 500 mio. kr.

I høringssvaret fokuserer hovedMEDudvalget, der består af leder- og medarbejderrepræsentanter fra hele hospitalet, bl.a. på det problematiske ved en lukning af Børneafdelingen og Urologisk afdeling samt den store uklarhed, der er i omstillingsplanen om, hvilke regionale funktioner et fremtidigt sundhedshus i Grenaa skal indeholde.

Du kan læse de andre hospitalers høringssvar på www.omstilling.rm.dk