Regionshospitalet Grenaa bliver fra oktober til Grenaa Sundhedshus. Sundhedshuset indeholder ud over akutklinik en række ambulante behandlingstilbud. Arbejdet med at udvide med yderligere kommunale og private tilbud fortsætter.

Regionshospitalet Grenaa bliver fra oktober til Grenaa Sundhedshus. Sundhedshuset indeholder ud over akutklinik en række ambulante behandlingstilbud. Arbejdet med at udvide med yderligere kommunale og private tilbud fortsætter.

Sundhedshuset bevarer adskillige hospitalstilbud, der sikrer borgerne nærhed til ambulante behandlinger og opfølgninger. Derudover fastholdes Akutklinikken for mindre skader, og en døgnbemandet lægebil udgår stadig fra stedet.

- Vi har et solidt fundament for et godt sundhedshus, der giver borgerne én indgang til flere forskellige aktører på sundhedsområdet. Vi har en god dialog med både kommuner og private aktører, så vi er ikke i tvivl om, at der løbende vil ske en udbygning af sundhedstilbudene, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, der sammen med resten af hospitalsledelsen også har det overordnede ansvar for hospitalets tilbud i Grenaa Sundhedshus.

Arbejdet med at videreudvikle Grenaa Sundhedshus understøttes også af det budget for 2012, som regionsrådet netop har godkendt. Her er der afsat 1 mio. kr. til videre udbygning af sundhedshuset. En del af det tidligere hospital er dog allerede nu under ombygning, så det f.eks. kan bruges til en eller flere praktiserende læger.

Region Midtjylland arbejder målrettet på, at sundhedshuset med tiden også kommer til at omfatte f.eks. psykologer, fysioterapeuter samt yderligere speciallæger ud over den eksisterende øre-næse-halsklinik.

Norddjurs Kommune arbejder på, ud over den eksisterende sundheds- og patientskole, at flytte kommunens sundhedsafdeling til lokaler i sundhedshuset.

Flot indsats igennem svære forandringer
De seneste år har været præget af mange omvæltninger for hospitalet i Grenaa.

- Med omlægningen til sundhedshus afsluttes et langt og flot kapitel i hospitalets historie på Djursland. Det er ikke let, men personalet har hele vejen holdt den faglige kvalitet højt og har ydet en flot indsats, siger Thomas Pazyj.

Grenaa Sundhedshus i dag

Hospitalsfunktioner

 • Akutklinik åben alle dage kl. 8-22. Her er det muligt for borgere at henvende sig med skader af mindre karakter
 • Døgnbemandet lægebil udgår fra stedet
 • Skadesambulatorium
 • Medicinsk ambulatorium med mulighed for påsætning af visse former for apparatur og ambulante blodtransfusioner
 • Diætist
 • Blodprøvetagning i laboratoriet - hverdage kl. 7.30-14
 • Mobil laborant til blodprøver i hjemmet
 • Blodbanken - mandag til torsdag kl. 8-15
 • Røntgenfotografering
 • Fysio- og ergoterapi
 • Gynækologisk ambulatorium
 • Jordemoderkonsultation

Inden evt. besøg i akutklinikken skal borgere fortsat først kontakte visitationen på tlf. 8731 5050.

Kommunale tilbud

 • Sundheds- og patientskole

Privat speciallæge

 • Øre-næse-halsklinik ved speciallæge Wid Al-Swadi

Yderligere information
Thomas Pazyj, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers
T: 7842 0105 / 2330 0158

Egon Jensen, overlæge, Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus
T: 7842 0109 / 6116 6607