Marianne Jensen, 53 år, bliver ny chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Regionshospitalet Viborg.

Marianne Jensen, 53 år, bliver ny chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Regionshospitalet Viborg.

Den nye chefsygeplejerske har siden 2006 arbejdet som oversygeplejerske ved Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg og er desuden ledende surveyor i forhold til kvalitetsarbejde. Hun har 18 års erfaring som leder i sundhedsvæsenet og er uddannet Master of Public Health.

- Regionshospitalet Randers og Grenaa får en leder, som kan se tilbage på nogle meget flotte resultater. Den medicinske afdeling i Viborg er veldrevet og evner at kombinere gode behandlingsresultater med bl.a. høj tilfredshed blandt patienterne og lavt sygefravær, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Marianne Jensen har højt fokus på udvikling. Hun er erfaren, og hun er veluddannet. Jeg er sikker på, at hun vil bidrage rigtigt positivt i Randers, siger Ole Thomsen, direktør i Region Midtjylland.

Marianne Jensen afløser Karin Valbæk, der går på pension.

Fra 1. december 2010 består hospitalsledelsen af Marianne Jensen, cheflæge Lone Winther Jensen samt hospitalsdirektør Gert Sørensen. Stillingen som hospitalsdirektør er dog i opslag, da Gert Sørensen 1. januar 2011 starter som hospitalsdirektør på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Fra c.v’et

  • 1989: Uddannet sygeplejerske ved sygeplejeskolen i Vejle Amt
  • 1994 – 1998: Afdelingssygeplejerske på Medicinsk Afdeling, Vejle/Give Sygehus
  • 1998 – 1999: Oversygeplejerske ved Neurologisk Afdeling på Vejle/Give Sygehus
  • 1999 – 2006: Oversygeplejerske ved Medicinsk Afdeling, Horsens/Brædstrup Sygehus
  • 2006 – 2010: Oversygeplejerske ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

Flere oplysninger