En del patienter tager ikke deres medicin korrekt, når de kommer hjem fra hospitalet. Apoteksafdelingen og Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers undersøger nu, hvordan udskrevne patienter kan støttes bedre til at tage ordineret medicin rigtig. Det kan betyde færre genindlæggelser.

En del patienter tager ikke deres medicin korrekt, når de kommer hjem fra hospitalet. Apoteksafdelingen og Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers undersøger nu, hvordan udskrevne patienter kan støttes bedre til at tage ordineret medicin rigtig. Det kan betyde færre genindlæggelser.

Med 540.000 kr. i støtte fra Indenrigs- og sundhedsministeriets har apoteket i samarbejde med hospitalets apopleksiafsnit igangsat et projekt inden for såkaldt medicin-compliance. Projektet skal undersøge, hvordan man hjælper f.eks. patienter med blodprop i hjernen til at tage deres medicin korrekt, når de kommer hjem fra hospitalet.

- Patienterne glemmer ind i mellem at tage de tabletter, som lægen har ordineret eller tager medicinen i forkert dosis. Det kan være fordi, de eller deres pårørende ikke helt kan huske lægens anvisninger, eller de ikke synes, medicinen er nødvendig længere. Desværre betyder det ofte dårligere behandlingsresultater eller genindlæggelse af patienten, siger Charlotte Arp Sørensen, farmaceut i hospitalets apotek og leder af projektet.

Som led i projektet får patienterne på apopleksiafsnittet inden udskrivningen tilbudt en særlig samtale med en af apotekets farmaceuter. Samtalen skal sikre, at patienterne og evt. de pårørende forstår, hvorfor medicinen er vigtig, og hvordan den skal tages.

Derudover bliver patienterne kontaktet telefonisk efter en uge og efter to måneder for at høre, hvordan det går og eventuelt identificere lægemiddelrelaterede problemer.

- Vi håber, at de nye tiltag har en positiv effekt, hvor patienterne klarer sig bedre efter endt behandling og i mindre grad får behov for opfølgende lægelig behandling pga. forkert brug af medicinen. Det handler om, at vi sammen med læger og plejepersonale får fulgt patienterne bedst muligt hjem, siger Charlotte Arp Sørensen.

Det undersøges også, om det styrker medicineringen af indlagte patienter, hvis ophældning af medicin foretages af farmakonomer i stedet for afdelingens normale plejepersonale.

Projektet løber frem til november 2011, hvor det afsluttes med en evaluering af de forskellige tiltag.

Yderligere information
Charlotte Arp Sørensen, farmaceut
Hospitalsapoteket Århus, Randers-afdeling
8910 2167 / chrlsoer@rm.dk

Maren-Lis Larsen, afdelingsleder
Hospitalsapoteket Århus, Randers-afdeling
Tlf. 8910 2165 / marelars@rm.dk