Virkeliggørelsen af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenaa begynder nu at tage form. 1. marts åbner specialelæge øre-næse-halsklinik.

Virkeliggørelsen af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenaa begynder nu at tage form. 1. marts åbner specialelæge øre-næse-halsklinik.

Regionsrådet godkendte sidste år planen for etableringen af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenaa. Nu åbner den første speciallæge klinik i nyrenoverede lokaler på hospitalet.

”Med åbningen af øre-næse-halsklinikken tager vi et vigtigt skridt i arbejdet med at opbygge et sundhedshus på hospitalet. Visionen er at skabe et stærkt, lokalt sundhedstilbud på tværs af sektorer, hvor borgerne får én indgang til flere aktører på sundhedsområdet,” siger Gert Sørensen, hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers & Grenaa.

Sundhedshuset ligger i naturlig forlængelse af hospitalets tradition for et tæt samarbejde med bl.a. kommunerne. Hospitalet i Grenaa har i kommunalt samarbejde bl.a. en sundheds- og patientskole, der henvender sig til borgere med kroniske lidelser.

Det er planen løbende at udbygge sundhedshuset, så det med tiden kommer til at omfatte f.eks. praktiserende læger, psykologer, fysioterapeuter samt yderligere speciallæger.

Erfaren speciallæge
Øre-næse-halsklinikken er for både børn og voksne, og der er ikke behov for henvisning fra egen læge. Der er for tiden ingen ventetid, og klinikken kan kontaktes på tlf. 8958 5855.

Klinikken ledes af speciallæge Wid Al-Swadi, der er uddannet læge fra Københavns Universitet og har været læge i 18 år. Wid Al-Swadi har været speciallæge i øre-næse-halssygdomme siden juli 2007. I de seneste 10 år har han arbejdet på forskellige øre-næse-halsafdelinger i Aalborg, Viborg, Esbjerg og Århus.


Yderligere information og kommentarer
Gert Sørensen, Hospitalsdirektør
Regionshospitalet Randers/Grenaa
8910 2074 / 2286 3266 / gertsoer@rm.dk

Wid Al-Swadi, speciallæge
Øre-næse-halsklinik
6112 8440