Første uge af Region Midtjyllands test af fremtidens patientjournal på Regionshospitalet Randers, Grenaa er veloverstået. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) ser med interesse på resultaterne fra Randers og Grenaa.

1. februar begyndte udrulningen af et af de mest ambitiøse bud på en elektronisk patientjournal i Danmark på Regionshospitalet Randers & Grenaa.

- Vi skal i Region Midtjylland have én fælles patientjournal, og nu prøver vi et muligt bud af i fuld skala på ét hospital. Jeg er imponeret over, hvor målrettet både ledelse og medarbejdere går til opgaven, siger Regionsrådsformand Bent Hansen.

- Efter én uge er det stadig for tidligt at sige, om vi står med løsningen, men hospitalet er kommet godt fra start. Projektet rummer store muligheder for at optimere arbejdsgange på hospitalerne samt styrke patientsikkerheden, siger han.

To afdelinger i front
Over de næste to en halv måneder bliver systemet Århus-EPJ Columna rullet ud på hele hospitalet. Medicinsk Afdeling og Akut Modtageafdeling er de første to afdelinger, der har prøvet kræfter med det nye system.

- Det er hårdt at tage ny teknik i brug og vænne sig til nye arbejdsgange, men jeg tror, det bliver et godt arbejdsredskab i behandlingen af patienterne. Systemet vil kunne give endnu bedre kvalitet, og det understøtter vores arbejde med den Danske Kvalitetsmodel, siger cheflæge Morten Noreng.

- Efterhånden som vi høster erfaringer, får vi øje på ting, der skal ændres, og sådan er det hele tiden i udvikling. Men nu har vi for første gang i én løsning fået samlet alt fra journalnotater, booking af operationer, oplysninger om medicinering, svar på blodprøver til automatiske indberetninger til landspatientregisteret. Det er et stort skridt, siger han.

Regionshospitalet Randers & Grenaa er det første hospital i Region Midtjylland til at tage alle dele af Århus-EPJ Columna i brug på et helt hospital. På baggrund af erfaringerne fra Randers og Grenaa skal regionsrådet i 2010 beslutte, om systemet skal erstatte de fem forskellige journalsystemer, som regionens otte hospitaler bruger i dag.

Flere informationer

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S)  8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers & Grenaa 8910 2019 / 2240 9260 / morten.noreng@randers.rm.dk