Regionshospitalet Randers & Grenaa har på blot tre måneder indført et af de mest ambitiøse bud på en ny dansk elektronisk patientjournal. Inden sommerferien tager Regionsrådet i Region Midtjylland stilling til, om systemet skal udrulles til alle regionens hospitaler.

Regionshospitalet Randers & Grenaa har på blot tre måneder indført et af de mest ambitiøse bud på en ny dansk elektronisk patientjournal. Inden sommerferien tager Regionsrådet i Region Midtjylland stilling til, om systemet skal udrulles til alle regionens hospitaler.

300 læger, 800 sygeplejersker og en række andre sundhedsfaglige medarbejdere på Regionshospitalet Randers og Grenaa har i løbet af de sidste tre måneder taget en ny elektronisk patientjournal i brug.

- Udrulningen er gået over al forventning, og de umiddelbare tilbagemeldinger fra de daglige brugere er positive. Der er ingen tvivl om, at hospitalet med det her projekt markerer sig som en af de absolutte frontløbere inden for sundheds-it, siger cheflæge Morten Noreng.

Med udrulningen har hospitalet som det første hospital i Region Midtjylland taget alle dele af den såkaldte Århus-EPJ i brug.

- Inden for de næste par uger afventer vi en grundig evaluering af systemet, men jeg tror og håber på, at vi står med en elektronisk patientjournal, der kan gå hen og blive hele regionens fælles journalsystem, siger Morten Noreng.

Der er stadig behov for forskellige tilretninger, og der arbejdes særligt på at gøre en række tunge arbejdsgange for lægesekretærerne mere smidige.

- Vi har langt fra endnu høstet alle fordelene ved det nye system, men allerede nu har vi mindre dobbeltregistrering, og vi vil med tiden helt klart kunne styrke kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden, siger Morten Noreng.

Udviklingen fortsætter
Udviklingen af systemet stopper ikke med den veloverståede udrulning. Til efteråret bliver bl.a. røntgensystemet integreret i det fælles system og til årsskiftet udvides med en funktion, så papirdokumenter kan skannes ind.

På baggrund af erfaringerne fra Randers og Grenaa skal Regionsrådet beslutte, om systemet skal erstatte de fem forskellige journalsystemer, som regionens otte hospitaler bruger i dag.

Yderligere information og kommentarer
Cheflæge Morten Noreng
T: 8910 2019 / 2240 9260
morten.noreng@randers.rm.dk

Hospitalsdirektør Gert Sørensen
T: 8910 2074 / 2286 3266
gertsoer@rm.dk