Hospitalssengen har ikke ændret sig meget over de sidste 30 år, men et projekt på Regionshospitalet Randers skal skabe intelligente og mere brugervenlige senge. Borgere i Randers indbydes til at give deres bud på fremtidens seng.

Hospitalssengen har ikke ændret sig meget over de sidste 30 år, men et projekt på Regionshospitalet Randers skal skabe intelligente og mere brugervenlige senge. Borgere i Randers indbydes til at give deres bud på fremtidens seng.

Integreret vægt, egen tv-skærm og sensorer, der automatisk registrerer, hvis sengen bliver våd, er blot nogle af de muligheder, som fremtidens hospitalsseng kan komme til at byde på.

”Den teknologiske udvikling er stort set gået uden om hospitalssengen, og det på trods af at sengen er så central en del af patienternes behandlingsforløb. Hvis vi i højere grad udnytter teknologien, får vi mulighed for at udvikle senge, der automatiserer en række arbejdsopgaver og gør opholdet mere behageligt for patienten. Plejepersonalet kan få mere tid til omsorg og pleje, og patienterne kan f.eks. tappe vand fra den indbyggede vandhane uden at skulle vente til personale har tid”, siger chefsygeplejerske Karin Valbæk, Regionshospitalet Randers.

Regionshospitalet Randers beder borgere og patienter om hjælp til at udvikle fremtidens hospitalsseng. Hospitalet stiller derfor tirsdag den 14. og onsdag den 15. april to forskellige senge op på Randers Bibliotek og indbyder folk til at komme med ideer til en bedre hospitalsseng.

Udviklingsarbejdet indgår som en del af projektet, ”Mere tid til patienten” på det kirurgiske afsnit B6, der skal komme med forskellige bud på, hvordan plejepersonalet kan få mere tid til direkte patientomsorg og samtidig forbedre arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være selvrensende toiletter, bedre kaldesystemer og loftlifte.

Projektet er støttet med 5 millioner af Region Midtjylland og gennemføres i samarbejde med regionens innovationsenhed, MidtLab.

Yderligere oplysninger

Karin Valbæk, chefsygeplejerske
Tlf. 8910 2074 / 2146 9808
karval@rm.dk

Jacob Pedersen, projektleder
8910 3324 / 4015 8073