Der er udarbejdet en rapport vedr. udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune, som evaluerer samarbejdet om implementering og udvikling af funktionen med udskrivelseskoordinator mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers.


Der er udarbejdet en rapport vedr. udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune.

Rapporten evaluerer samarbejdet om implementering og udvikling af funktionen med udskrivelseskoordinator mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers.

Evalueringens konklusion er:
- at funktionen bidrager til at sammenhængende patientforløb med kontinuerlig forbedring af kvaliteten
- at funktionen understøtter Sundhedsaftalen mellem Randers Kommune og Regionshospitalet Randers

I rapporten er desuden beskrevet tiltag til at forbedre funktionen yderligere.

Læs rapporten   Evaluering af udskrivelseskoordinatorfunktionen ved Regionshospitalet Randers & Randers Kommune (PDF)

Du kan  høre nærmere hos
Specialkonsulent Birgit Svendsen
Tlf: 89102021
birgsven@rm.dk