Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers er landets bedste til at indsætte knæproteser. Over en ti års periode har hele 98,7% af patienterne fortsat deres nye knæ intakt, viser en landsdækkende kvalitetsrapport.

Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Randers er landets bedste til at indsætte knæproteser. Over en ti års periode har hele 98,7% af patienterne fortsat deres nye knæ intakt, viser en landsdækkende kvalitetsrapport.

Det er Dansk Knæalloplastik Register, der i sin årsrapport uddeler topkarakteren til den ortopædkirurgiske afdeling i Randers, der hvert år indopererer omkring 120 knæproteser.

”Der er flere grunde til, at vi kan opnå så gode resultater. Vi har f.eks. valgt kun at lade to kirurger stå for alle operationerne, så de på den måde har stor rutine og erfaring i denne operationstype. Vi har også valgt at benytte samme protesetype gennem mange år og er derfor fortrolige med instrumenterne, der sikrer korrekt placering af protesen”, siger overlæge fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Strange Nielsen, der er leder af afdelingens knæsektor og har isat kunstige knæ i mere end 25 år, de seneste 15 år i Randers.

Ifølge Strange Nielsen skyldes en del af succesen også god disciplin på operationsstuen med et meget erfarent personale, en høj standard i efterbehandlingen på sengeafdelingen og fysioterapeuternes grundige opfølgning af de opererede patienter, så eventuelle gener eller komplikationer tages i opløbet.

Ortopædkirurgisk Afdeling i Randers er ifølge tallene fra Dansk Knæalloplastik Register seks procentpoint bedre end landsgennemsnittet, hvor 92,6% af patienterne efter 10 år ikke har haft problemer med knæet. Opgørelsen, der er den nyeste på området, dækker perioden 1997 til 2007.

”Det tager tid at indsamle og bearbejde kvalitetsdata fra alle de afdelinger i landet, der laver disse knæoperationer, men jeg er sikker på, at vi stadig ligger helt i front. Vi har således en meget høj patienttilfredshed på godt 93%”, siger Strange Nielsen.


Yderligere oplysninger og kommentarer
Strange Nielsen, overlæge, dr. med.
Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
T: 8910 2621 / 6179 5548
straniel@rm.dk