Region Midtjylland har siden begyndelsen af 2008 tilbudt mere end 150.000 kvinder i alderen 50-69 år en screening for brystkræft. Omkring 75 % af kvinderne har taget i mod tilbuddet.

Region Midtjylland har siden begyndelsen af 2008 tilbudt mere end 150.000 kvinder i alderen 50-69 år en screening for brystkræft. Omkring 75 % af kvinderne har taget i mod tilbuddet.

Med udgangen af 2009 slutter først runde af den fælles regionale brystkræftscreening, og Region Midtjylland lever dermed op til loven om, at alle kvinder mellem 50 og 69 år skal tilbydes brystkræftscreening hvert andet år – første gang inden udgangen af 2009.

”Det er tale om et stort samarbejdsprojekt på tværs af regionen, som er lykkedes. Og det på trods af forhindringer som personalemangel og langvarig strejke i foråret 2008”, udtaler overlæge, Ph.D. Berit Andersen, leder af Afdeling for Folkeundersøgelser i Region Midtjylland, der er placeret på Regionshospitalet Randers.

”Det har kun været muligt at nå ud til så mange kvinder i kraft af stor fleksibilitet fra de involverede afdelinger på hospitalerne og villighed til at tænke nyt i forhold til at løse opgaven. Forud for screeningsprogrammet uddannede vi bl.a. som noget helt nyt 20 SOSU-assistenter til at tage røntgenbilleder, og en sådan opgaveglidning har været afgørende for at gennemføre screeningsprojektet. Også regionens speciallæger i radiologi har påtaget sig en betydelig ekstra opgave med at læse billederne efter screeningen, så kvinderne kan få svar på undersøgelsen i løbet af 1-2 uger,” siger Berit Andersen.

Flertallet vil screenes
Formålet med screeningen er at konstatere brystkræft på et så tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet, at spredningen er minimal, og behandlingen derfor er mest skånsom.

Foreløbige opgørelser viser, at trefjerdedele af kvinderne tager imod invitationen og møder op på en af regionens fem screeningsenheder i Holstebro, Viborg, Randers, Århus eller Horsens. Her får de foretaget en røntgenundersøgelse af brysterne, og hos 3% af de undersøgte er der grund til en yderligere undersøgelse på en røntgenafdeling. En procent af de undersøgte ender med at blive behandlet for brystkræft.

”Foran os ligger en opgave med at evaluere første screeningsrunde, så vi kan blive endnu bedre. Vi vil fokusere på, at befolkningen i Region Midtjylland skal opleve screeningen som et positivt tilbud, og i et nationalt samarbejde vil vi medvirke til, at der også følges op på langtidseffekten af screeningsprogrammet,” siger Berit Andersen.


For yderligere oplysninger og kommentarer
Berit Andersen, overlæge, Ph.d.
Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers
Tlf. 8910 3380 / Mobil 2056 7476
berand@rm.dk