Regionsrådet har i dag bevilliget 5 mio. kr. til udbygningen af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers. Udbygningen er et vigtigt led i udvidelsen af kapaciteten på Urologisk Afdeling, der overtager behandlingen af patienter med urinvejssygdomme fra Regionshospitalet Horsens.

Regionsrådet har i dag bevilliget 5 mio. kr. til udbygningen af urologisk ambulatorium på Regionshospitalet Randers. Udbygningen er et vigtigt led i udvidelsen af kapaciteten på Urologisk Afdeling, der overtager behandlingen af patienter med urinvejssygdomme fra Regionshospitalet Horsens.

Fremover skal Urologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers undersøge og behandle flere patienter med urinvejssygdomme. Udvidelsen af ambulatoriet er første skridt i udbygningen af afdelingen, der fremover skal modtage patienter fra Horsens og Hedensted kommuner.

- Det nye samarbejde er virkelig noget de urologiske patienter fra Horsens og Hedensted kommuner kan se frem til, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- De patienter, som før har svajet lidt mellem forskellige hospitaler, får snart et meget mere sammenhængende tilbud. Og der er udvidelsen af ambulatoriet i Randers første vigtigt skridt”, siger Bent Hansen.

Urologisk Afdeling i Randers vil også tilbyde lokal ambulant behandling på hospitalet i Horsens.

De akutte patienter bliver i en overgangsperiode behandlet i et vagtfællesskab mellem Skejby Sygehus og hospitalerne i Randers og Viborg. Hele den akutte behandling bliver først samlet i Randers, når der er ansat tilstrækkeligt mange læger og rammerne er i orden.

- Der er hårdt brug for et større urologisk ambulatorium, så vi både kan give patienterne fra vores hidtidige optageområde og de nye fra Horsens og Hedensted de bedste betingelser. Vi glæder os derfor meget til at komme i gang med udvidelsen, der også betyder, at flere kan behandles uden indlæggelse på en sengeafdeling, siger cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers.

Gode erfaringer
Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers har allerede godt samarbejde med Regionshospitalet Horsens og Horsens og Hedensted kommuner om behandlingen af syge børn.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers & Grenaa, tlf. 8910 2019 / 2240 9260 / morten.noreng@randers.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer