Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers styrker indsatsen over for nyfødte med risiko for at udvikle handicap og indfører bl.a. som et af de første hospitaler i Region Midtjylland faste kontrolbesøg de første af barnets fem leveår.

Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers styrker indsatsen over for nyfødte med risiko for at udvikle handicap og indfører bl.a. som et af de første hospitaler i Region Midtjylland faste kontrolbesøg de første af barnets fem leveår.

De første 15 børn har allerede glæde af Børneafdelingens øgede indsats over for nyfødte med risiko for at udvikle handicap. Børnene er i en særlig risikogruppe som følge af for tidlig fødsel eller iltmangel under fødslen, der kan give hjerneskade og fysiske handicaps.

”Vi har altid fulgt risikobørnene tæt, men nu systematiserer og udbygger vi den tværfaglige indsats, så børnene automatisk kommer ind i helt faste kontrolforløb. På den måde får vi afdækket behandlingskrævende symptomer hos børnene så tidligt som overhovedet muligt, og vi får f.eks. hurtig sat gang i fysioterapeutisk behandling, og samtidig giver vi forældrene redskaber til at stimulere deres barn optimalt. Ud over motorikken vurderer vi også barnets opmærksomhed og koncentrationsevne”, siger overfysioterapeut Ruth Kjelstrup, der er en af initiativtagerne til den øgede indsats.

Den styrkede indsats indebærer et tættere samarbejde mellem speciallæger, fysioterapeuter og sygeplejersker, og afdelingen opererer med helt klare retningslinjer for hvilke nyfødte, der er i risikogruppen og derfor straks skal have særlig fokus. Endelig er der de første fem leveår fastlagt opfølgende kontrol på Børneafdelingen.

”Vi mærker tydeligt, at forældrene sætter pris på den nye måde, som vi sætter fokus på barnet. De virker mere trygge ved forløbet, for de kan se, at vi følger barnet meget tæt og efter en helt fast plan, hvor barnet løbende bliver tilset”, siger Ruth Kjelstrup.

Yderligere oplysninger
Ruth Kjelstrup, Overfysioterapeut
Ergo- og Fysioterapien, Regionshospitalet Randers
Tlf. 8910 2673 / ruthkjel@rm.dk