Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) viser, at det står godt til med patienttilfredsheden. 92 % er positive eller meget positive i forhold til tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb.

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) viser, at det står godt til med patienttilfredsheden. 92 % er positive eller meget positive i forhold til tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb.

På alle spørgsmål ligger Regionshospitalet Randers/Grenaa på landsgennemsnittet eller over både for indlagte og ambulante patienter. Set i forhold til tidligere undersøgelser af patienttilfredsheden er der tale om en opadgående kurve med stadig flere tilfredse patienter.

Selvom patienttilfredsheden er stigende, er der stadig plads til forbedringer bl.a. i forhold til udlevering af skriftlig patientinformation og information om ventetid, når patienten ankommer.