Som led i debatten om sundhedsvæsnet og fremtidens hospitaler har hospitalet udarbejdet en folder, der giver et indblik i nogle af de opgaver, et stort regionshospital arbejder med, og hvilke udfordringer Regionshospitalet Randers & Grenaa står overfor.

Sundhedsvæsnet i Danmark står over for store opgaver med at fastholde og udvikle sundheds- og behandlingstilbud til borgerne.

I Region Midtjylland udgør Regionshospitalet Randers & Grenaa en af brikkerne i regionens hospitalsplan og er med akutplanen udvalgt som et af de fem hospitaler, der skal løfte den akutte patientbehandling i fremtiden.

Som led i debatten om sundhedsvæsnet og fremtidens hospitaler har hospitalet udarbejdet en folder, der giver et indblik i nogle af de opgaver, et stort regionshospital arbejder med, og hvilke udfordringer Regionshospitalet Randers & Grenaa står overfor.

Læs folderen "Fremtidens Regionshospital"