Tirsdag den 23. juni afholder Regionshospitalet Randers informationsmøde forud for udbud af Offentlig-Privat-Innovationsprojekt, der har til formål at udvikle fremtidens intelligente hospitalsseng i den moderne sengestue.

Tirsdag den 23. juni afholder Regionshospitalet Randers informationsmøde forud for udbud af Offentlig-Privat-Innovationsprojekt, der har til formål at udvikle fremtidens intelligente hospitalsseng i den moderne sengestue.

Regionshospitalet Randers har i en periode arbejdet med det regionsråds støttede projekt, ”Mere tid hos patienten”, med det formål at ændre på arbejdsgange og indføre nye teknologiske hjælpemidler i den daglige sygepleje, således at plejepersonalet får mere tid til deres kerneydelse – pleje af patienterne.

Offentlig-Privat-Innovationsprojekt
Som et delprojekt af ovenstående ønsker Regionshospitalet Randers at opstarte et konkret udviklingsprojekt af fremtidens intelligente hospitalsseng i fremtidens moderne sengestuer – i eksisterende rammer.

Som en del af projektets formål er afprøvningen af nye samarbejdsformer mellem offentlige institutioner og private virksomheder. Derfor har hospitalet valgt, at udviklingsopgaven udbydes med anvendelse af en konkurrencepræget dialog. En udbudsform der lægger op til, at flere virksomheder og videnscentrer kan gå sammen om opgaveløsningen. Udbudsprocessen afsluttes med en samarbejdskontrakt for et langsigtet Offentlig-Privat-Innovationsprojekt (OPI). En samarbejdsform der giver nogle brede rammer for et løbende samarbejde mellem hospitalet og leverandørerne omkring udvikling, afprøvning og leverance af de teknologiske løsninger.

Informationsmøde
Da Regionshospitalet Randers anser projektopgaven for at være kompleks, og vil være det første OPI projekt i Region Midtjylland, så afholdes der et informationsmøde for relevante interessenter.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 23. juni 2009, kl. 10.00 – 12.00 på Patienthotellet, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ, Mødelokale M4.


Få yderligere informationer om projektet og informationsmødet (pdf).