Den elektroniske patientjournal (EPJ) i Randers ser ud til at være på rette spor. Det er den foreløbige konklusion, efter et møde mellem flere af de centrale ansvarlige for EPJ-projektet, Region Midtjyllands direktion og repræsentanter fra overlægerådene.

Den elektroniske patientjournal (EPJ) i Randers ser ud til at være på rette spor. Det er den foreløbige konklusion, efter et møde mellem flere af de centrale ansvarlige for EPJ-projektet, Region Midtjyllands direktion og repræsentanter fra overlægerådene.

- Det vi har set nu viser, at der er et godt samspil mellem klinikere i Randers og den kommende elektroniske journal, forklarer formanden for regionens overlæger, overlæge Lars Bolvig.

- Der er kommet fokus på de vigtige ting, der skal fungere i en journal. Journalen giver også muligheder for fleksibilitet, så den enkelte afdeling kan få sin egen udgave af journalen. Det vi har set, rummer mange gode takter, som, vi håber, kan bære igennem, mener Lars Bolvig.

EPJ systemet skal efter planen sættes i drift på Regionshospitalet Randers fra 1. februar 2010. Systemet har været undervejs igennem næsten 10 år. Systemet er det første danske bud på en samlet journal, der åbner mulighed for at samle alle oplysninger om patienten og understøtte læger og sygeplejerskers daglige arbejde. Samtidig skal systemet forenkle indberetninger af data til alle de forskellige registre, der skal have indberettet aktivitets- og kvalitetsdata fra hospitalerne.

- Selvom det lige nu ser overbevisende ud, er det vigtigt, at regionen først træffer en endelig beslutning, når vi ser hvordan systemet fungerer i virkeligheden, siger overlæge Lars Bolvig.

- Vi skal se, at systemet holder de gode takter, vi nu har set. Samtidig er det nødvendigt, at forbedringerne i svartider og driftsstabiliteten fortsætter, også når systemet udbygges. Hvis ikke det holder, vil systemet være en så stor belastning og tidsrøver, at det skal stoppes, mener Lars Bolvig.

Regionshospitalet Randers er i disse uger ved at afslutte arbejdet med at forbedre it-udstyret på hospitalet. Samtidig forbedres det bagvedliggende it-system løbende. Flere læger og sygeplejersker har klaget over, at det i perioder er nødvendigt helt at lukke systemet, når det opgraderes. Derfor har Region Midtjylland besluttet at udbygge it-installationen yderligere, så disse gener kan reduceres.

- Der er ingen tvivl om, at de kommende seks måneder vil byde på store udfordringer for alle, der arbejder med vores EPJ. Ikke mindst personalet på Regionshospitalet Randers, forklarer Regionens sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen.

- Vi skal være forberedt på store problemer. Uanset hvor godt vores EPJ-system er, så vil der være ting, der ikke fungerer fra begyndelsen. Samtidig er det en meget stor omlægning for mange ansatte på vores hospitaler, siger Leif Vestergaard Pedersen.

For at kunne sikre et godt beslutningsgrundlag for regionens ledelse har Region Midtjylland besluttet at iværksætte en større evaluering af EPJ-projektet, før det kan udbredes til andre hospitaler. Regionens MTV-enhed bistås af forskere fra Århus Universitet i dette arbejde. Det er - så vidt vides - første gang, at indførelsen af it-projekt på sundhedsområdet evalueres så systematisk. Endeligt vil Regionsoverlægerådet, når den fulde EPJ er i drift før sommeren, gennemføre en bred undersøgelse af lægernes vurdering af systemet.

Udover regionens overlægerråd har en række af regionens ledende sygeplejersker i de seneste dage set nærmere på EPJ-systemet i Randers. Også herfra er der en overvejende positiv vurdering af de kliniske muligheder i EPJ-systemet.

Flere oplysninger
  • Formand for Regionsoverlægerådet Lars Bolvig, tlf 4095 8761
  • Sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen,
    tlf. 2124 2316
  • Hospitalsdirektør Gert Sørensen, tlf. 2286 3266
  • Kontorchef hos Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, Mette Kjølby, tlf. 4089 3164