Hospitalet tager nu første skridt i retning af at skabe fremtidens akuthospital og etablerer en ny akutafdeling. Specialeansvarlig overlæge Thomas Møller Jensen og afdelingssygeplejerske Marie Møller er ansat som afdelingsledelse.

Hospitalet tager nu første skridt i retning af at skabe fremtidens akuthospital og etablerer en ny akutafdeling. Specialeansvarlig overlæge Thomas Møller Jensen og afdelingssygeplejerske Marie Møller er ansat som afdelingsledelse.

Regionshospitalet Randers er udvalgt som et af Region Midtjyllands fem akuthospitaler og arbejder derfor målrettet på at skabe rammerne for fremtidens modtagelse af de akutte patienter. Den nye akutafdeling er første skridt frem mod at samle skadestuen og hospitalets øvrige fem akutmodtagelser i én fælles akutafdeling.

Ledende overlæge på den nye akutafdeling bliver pr. 1. oktober overlæge Thomas Møller Jensen, 55 år, der kommer fra en stilling som specialeansvarlig overlæge i gastroenterologi på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder.

Marie Møller, 47 år, er pr. 1. september ansat som oversygeplejerske på akutafdelingen og forlader en stilling som afdelingssygeplejerske på Intensiv Terapiafsnit på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

”Det bliver en meget kompetent ledelse, der kommer til at stå i spidsen for vores nye akutafdeling, og de vil kunne løfte de mange udfordringer, der ligger i at omorganisere modtagelsen af vores akutte patienter. Vi vil som et af landets store akuthospitaler være helt i front, når det handler om at sikre de bedst mulige behandlingsforløb for akut syge patienter og samtidig skabe de mest optimale arbejdsforhold for vores medarbejdere,” siger cheflæge Morten Noreng.

Afdelingsledelsen får til opgave at planlægge, implementere og lede den samlede fælles akutafdeling på hospitalet, der med tiden vil blive omdrejningspunkt for al akut aktivitet på hospitalet.

Yderligere information
Morten Noreng, cheflæge,
tlf. 2240 9260 /8910 2019 / mortnore@rm.dk

Karin Valbæk, chefsygeplejerske,
tlf. 2146 9808 / 8910 2019 / karivalb@rm.dk

Gert Sørensen, hospitalsdirektør,
tlf. 2286 3266 / 8910 2019 / gertsoer@rm.dk