Fredag den 3. april åbner en friklinik på Regionshospitalet Grenaa. Friklinikken vil betyde kortere ventetid på operationer for bl.a. brok og mindre knæoperationer.

Fredag den 3. april åbner en friklinik på Regionshospitalet Grenaa. Friklinikken vil betyde kortere ventetid på operationer for bl.a. brok og mindre knæoperationer.

Friklinikken på hospitalet i Grenaa er åben for patienter med behov for mindre kirurgiske operationer og undersøgelser, og som ikke kan behandles inden for behandlingsfristerne i det offentlige sundhedsvæsen.

”Med friklinikken får patienter mulighed for at komme hurtigere til og slipper for måske at skulle vente i flere uger på en operation for f.eks. brok på andre hospitaler”, siger ledende overlæge Hans Skriver Jørgensen fra Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers, som leder den nye friklinik.

Friklinkken er åben mandag og fredag, hvor der i dag er ledig kapacitet i hospitalets eksisterende dagkirurgiske klinik. Der vil stadig være almindelig dagkirurgisk klinik tirsdag, onsdag og torsdag.

”Friklinikken kommer ikke til at køre for fuld kraft fra start af, men nu starter vi op, og efterhånden, som vi får bemandingen på plads, udvides aktiviteterne inden for de to dage om ugen, friklinikken har til rådighed”, forklarer Hans Skriver Jørgensen.

Lægearbejdet udføres primært af læger ansat på hospitalet i Randers, som er interesseret i at arbejde i fritiden, og det øvrige personale er det faste personale på hospitalet i Grenaa.

I første omgang tilbyder friklinikken operationer for brok og mindre knæoperationer. Region Midtjylland har foreløbigt bevilget penge til driften af friklinikken i 2009.

Yderligere information

Hans Skriver Jørgensen, ledende overlæge
Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers & Grenaa
Tlf. 8910 2200 / mobil 2369 0053
hansjoer@rm.dk


Hvad er en friklinik?

  • En del af det offentlige sundhedsvæsen, men fungerer i princippet som en slags privatklinik.
  • Det er billigere for Region Midtjylland at henvise til friklinikken end til ’dyre’ privathospitaler.
  • Modtager patienter, der ikke kan behandles inden for behandlingsfristerne i det offentlige sundhedsvæsen.
  • Friklinikken skal være fleksibel og kun opbygge midlertidig kapacitet på områder med for lange ventetider.
  • Modtager ikke akutte patienter, har ingen forsknings- og undervisningspligt.
  • De ansatte læger er typisk ansat på Regionshospitalet Randers eller et andet offentlig hospital i Region Midtjylland, men bruger deres fritid på at arbejde i friklinikken.