Det skal være lettere for patienter og pårørende, når de kommer til Regionshospitalet Randers.


Det skal være lettere for patienter og pårørende, når de kommer til Regionshospitalet Randers. Et korps af frivillige guider fra Røde Kors skal vise vej, følge folk ud til bilen og hjælpe med praktiske spørgsmål. Tiltaget er et led i hospitalets arbejde med god service
.

”Vi er et stort hospital, og for mange, der endda er kommet her flere gange, kan bare det at finde rundt være lidt af en udfordring. Det er ikke en god start på mødet med hospitalet. Vi er derfor glade for, at vi med frivillige fra Røde Kors får mulighed for at gøre det lettere at komme til hospitalet her i Randers. Med de frivillige guider får vi løst nogle opgaver, som vi ellers ikke ville have mulighed for at løfte selv”, siger Chefsygeplejerske Karin Valbæk.

De frivillige guider skal primært hjælpe ambulante patienter, dagpatienter samt pårørende med at finde vej rundt på hospitalets mange etager. Er der behov for det, kan de også hjælpe med at skaffe en taxa eller følge gangbesværede til og fra biler.

De første guider fra Røde Kors står klar til at hjælpe fra slutningen af september. I første omgang mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9.00 til 16.00.

Alle guider skal igennem en introduktion til hospitalet og skal bl.a. have kursus i førstehjælp herunder også psykisk førstehjælp. Som alle andre ansatte på hospitalet er de underlagt tavshedspligt.

Samarbejdet med Røde Kors om de frivillige guider er et led i hospitalets servicestrategi, der blev skudt i gang sidste efterår. God service og herunder en god velkomst er med til at gøre, at patienter og pårørende kan føle sig trygge og i gode hænder.

Yderligere information
Karin Valbæk, Chefsygeplejerske
Tlf. 8910 2074 / 2146 9808