Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers tager avanceret teknologi i brug og undersøger og behandler nu børn i Horsens- og Hedensted-området.


Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers tager avanceret teknologi i brug og undersøger og behandler nu børn i Horsens- og Hedensted-området over en telemedicinsk forbindelse på internettet. Samtidig indvies nyt ambulatorium i Horsens bemandet med børnelæger fra Randers. Dermed udvider børnelægerne i Randers samarbejdet med Regionshospitalet Horsens, der ikke har egne børnelæger.

Under konsultationen med børnene i Horsens overføres levende billeder, målingsresultater mm. over et lukket netværk til hospitalet i Randers, hvor speciallæger styrer kameraet og følger med via computer.

Den telemedicinske forbindelse betyder, at forældre med syge nyfødte ikke nødvendigvis skal overflyttes til Randers for at få vurderet barnet af en børnelæge.

”Vi er glade for samarbejdet med hospitalet i Horsens og er stolte over, at vi kan levere lægefaglig ekspertise til det. Målet er, at så mange børn som muligt kan undersøges og behandles lokalt i Horsens, og her kan telemedicinen være til stor hjælp,” siger Rune Weis Næraa, ledende overlæge på Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Indvielse af nyt ambulatorium 3. september
Ud over tilbuddet om telemedicin indvies onsdag den 3. september et helt nyt børneambulatorium på Regionshospitalet Horsens, åbent tre dage om ugen med læger fra Regionshospitalet Randers.

Ambulatoriet og det telemedicinske tilbud er led i et bredere samarbejde mellem Randers og Horsens om at give børnefamilierne i Horsens/Hedensted-området et lokalt tilbud på børneområdet om undersøgelse, behandling og opfølgning af syge børn.

Allerede siden januar er nyfødte børn på barselsafdelingen i Horsens med behov for indlæggelse, blevet overflyttet til neonatalafsnittet på Børneafdelingen i Randers. Fra nu af vil også de større børn blive indlagt i Randers.

Børneafdelingens samarbejde med hospitalet i Horsens betyder markant flere indlæggelser i Randers. Derfor udvides afdelingen i Randers med nyistandsatte og moderne lokaler.

Interesserede fra pressen kan få demonstreret den telemedicinske teknologi.

For yderligere information
Rune Weis Næraa
Ledende overlæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers
Tlf. 8910 2700 / 2146 9806
ruw@rc.aaa.dk