Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers og praktiserende læger i Randers-området styrker nu samarbejdet om behandling og kontrol af astmabørn.


Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers og praktiserende læger i Randers-området styrker nu samarbejdet om behandling og kontrol af astmabørn. Som det første sted i Danmark går speciallæger og praktiserende læger sammen og implementerer en række internationale retningslinjer for håndteringen af børn med kronisk astma.

Omkring 10% af danske børn lider af kronisk astma, men mange astmabørn bliver i dag ikke fulgt systematisk og godt nok. Men det behøver ikke være sådan, viser erfaringer fra et projekt, hvor Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers sammen med praktiserende læger i en forsøgsordning er gået sammen om at styrke samarbejdet til gavn for astmabørnene. Ordningen bliver nu permanent.

”Vi har sat barnet i centrum. Det er ikke længere stive systemer, der bestemmer, hvor barnet behandles, og hvor hurtigt det kan gå, men i stedet den aktuelle sværhedsgrad af barnets astma, og hvor godt det går med barnets astmabehandling. Hidtil er barnet enten blevet fulgt hos egen læge eller på Børneafdelingen. Nu kan barnet derimod lettere løbende veksle mellem behandling og kontrol hos egen læge eller på Børneafdelingen alt afhængig af astmaens karakter. Dermed sikrer vi, at barnet altid behandles det rigtige sted uden unødigt bureaukrati og ventetider”, siger Sune Rubak, ph.d, astma-/allergiansvarlig læge og projektansvarlig fra Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers.

En af grundstenene i den styrkede indsats over for astmabørnene er implementeringen af de såkaldte GINA-guidlines. Det er en international retningslinje, der gør det lettere for den enkelte læge præcist at vurdere, hvilken grad af behandling og kontrol barnet har behov for.

De praktiserende læger i Randers-området har vist stor interesse for projektet.
”Vi fokuserer på, hvad vi hver især er bedst til og forener det i et tæt samarbejde, hvor begge parter er fælles om ansvaret for barnets behandling. Børn med stabil astma skal følges hos den praktiserende læge, så der bliver bedre plads på Børneafdelingen til børn, der oplever en forværring, og derfor har behov for hurtigt at komme til en speciallæge”, siger Svend Kier, praktiserende læge, praksiskonsulent og projektansvarlig.

Projektet viste, at hvert tredje barn i Børneafdelingens astmaambulatorium kunne behandles af egen læge, hvilket gav speciallægerne mere tid til de børn, som havde sværere astma.

Erfaringerne fra projektet er netop blevet præsenteret for repræsentanter for de praktiserende læger i Region Midtjylland og børneafdelingerne i regionen. Det er sket med henblik på at diskutere om Randers-modellen skal overføres til hele regionen, så alle astmabørn kan få glæde af de positive erfaringer fra Randers.

Yderligere oplysninger og kommentarer
Sune Rubak, astma-/allergiansvarlig læge, projektansvarlig
Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers
Tlf. 2427 9555
sr@cepome.au.dk

Svend Kier, praksiskonsulent, projektansvarlig
Praktiserende læge
8640 1700 / 2325 0862