Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i hele landet samt nogle enkelte private specialsygehuse.

Du kan besøge Region Midtjyllands hjemmeside for mere information om det frie sygehusvalg. Her kan du bl.a. læse om:

Før du bliver omvisiteret

Hvis du vil benytte frit sygehusvalg, er det en god idé at vælge sygehus, inden du skal have foretaget forundersøgelsen. Et nyt sygehus vil ofte lægge op til en ny forundersøgelse inden videre behandling.

Du kan selv undersøge følgende, før du beder om at blive omvisiteret:

Hvis du ønsker at blive omvisiteret, skal du henvende dig til den afdeling, du er blevet henvist til.

Kontaktinformation

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ
Tlf: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Hospitalets mailadresse
 Find vej

Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 15-19
Kløvervang 69-71
8500 Grenaa
Tlf: 78 42 00 00
Fax: 78 42 43 00
 Find vej


Akut hjælp


Behov for ambulance:
Ring 1-1-2


Behov for skadestue eller lægevagt:
Hverdage 8-16:
Kontakt egen læge
Hverdage 16-08 samt søn- og helligdage:
Kontakt lægevagten på tlf. 70 11 31 31