Oversigt over ændringer på hospitalet i forbindelse med håndtering af coronavirus.


coronavirus1_30x30px.pngHvis du skal testes for Coronavirus

Din praktiserende læge eller vagtlægen har vurderet, at du skal undersøges for Coronavirus. 

Hvis du har milde symptomer og opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier for at blive testet, kan du blive testet ved vores drive-in-podestation.

Hvis lægen har vurderet, at du har brug for en sundhedsfaglig vurdering, bliver du henvist til vores særlige Corona-indgang ved Akutmodtagelsen.

Hvis du er blevet henvist til hospitalets drive-in podestation

Hvis du er blevet henvist til den særlige indgang ved Akutmodtagelsen

Hvis dit barn skal undersøges for Coronavirus

Hvis du som fagperson/medarbejder skal testes for Corona

Patientvejledninger om Coronavirus


patient.png Særligt for patienter

Mød ind til din aftalte tid på hospitalet, medmindre du hører andet. NB. Der gælder særlige regler, hvis du føler dig syg

Nogle aftaler bliver udsat - vi giver direkte besked

Blodprøvetagningen på Thors Bakke i Randers midlertidigt lukket

Åben røntgenklinik midlertidigt lukket


 Når du kommer til hospitalet

Udvalgte indgange på hospitalet lukket - se et revideret oversigtskort

Lægevagten er flyttet til indgang E

Fysio- og Ergoterapien får ny midlertidig indgang


 Særligt for gravide

Graviditet og fødsel i en corona-tid

Gå til fødselsforberedelse hjemmefra


 Særligt for besøgende og pårørende

Hvis du har pårørende, der er indlagt på hospitalet

Hvis du har pårørende, der skal til undersøgelse, behandling mv. på hospitalet

Hvis din partner skal føde


 Særligt for personale og andre fagfolk

Hvis du som fagperson/medarbejder skal testes for Corona

Vi passer på dine forældre - video til hospitalsansattes børn