Lægeikon

Hos lægevagten kan du komme i telefonisk kontakt med en læge uden for din egen læges åbningstider.

Lægevagten har åben alle hverdage fra kl. 16.00 til 08.00 og hele døgnet lørdag, søn- og helligdage.

 

Lægevagten kontaktes på tlf.: 70 11 31 31.

Hav altid dit sundhedskort klar ved opringning.

 

Når du ringer til lægevagten

Når du ringer til lægevagten, vil lægen, du kommer igennem til, bede om dit personnummer. Herefter vil lægen bede dig om at fortælle om dine symptomer.

Husk at måle din temperatur, hvis du har mistanke om, at du har feber eller en infektion.

Lægen foretager så en vurdering af, om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig.  Hvis lægen vurderer, at din tilstand ikke er akut, vil vagtlægen anbefale, at du kontakter din egen læge om problemet. 

Lægevagtens konsultationer

Hvis lægen ud fra dine oplysninger vurderer, at du bør undersøges nærmere med det samme, vil du blive henvist til en af lægevagtens konsultationer.

  • Konsultationsadresser: Se spalten til højre

Man kan ikke henvende sig i konsultationen uden først at have ringet til lægevagten.

Husk altid at have dit sundhedskort med samt evt. oplysninger om den medicin, du plejer at tage.

Sygebesøg i hjemmet

I de tilfælde, hvor lægen skønner, at din sygdom, alder eller andet gør det nødvendigt, kommer der en læge på sygebesøg. Man kan ikke forlange sygebesøg fra lægevagten. 


 
Behov for ambulance:

Ring 1-1-2

 
Behov for skadestue:

Kontakt egen læge eller lægevagten, før du tager på skadestuen


Læs artikler om symptomer og sygdomme i Patienthåndbogen.

Lægevagtens konsultation

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 9, plan 3
8930 Randers NØ
 Find vej

Grenaa Sundhedshus
Sygehusvej 17, stuen
8500 Grenaa
 Find vej