Samme med dig finder vi den ernæringsmåde og ernæringstype, der passer til netop dig og dit barn.

Når dit barn er indlagt på Neonatalafnittet, kan I være i tvivl om, hvordan og hvornår man kan amme sit barn.

Du kan godt komme til at amme dit barn, selvom det er født for tidligt eller er sygt. Erfaringen viser dog, at det kan tage længere tid.

Om dit barn skal ernæres ved bryst eller flaske er jeres beslutning.

Din mælk er den bedste ernæring, dit barn kan få. Det betyder meget, at du hurtigt kommer i gang med at malke ud, så du stimulerer dit bryst til at producere mælk. 

Læs mere om udmalkning

Mælkevejen - trinene på vejen til fuld amning

Alle børn følger "mælkevejen". Børn, der er født til tiden, kan på 10 minutter eller 10 timer være fremme ved sidste trin: fuld amning.

Børn, der er født for tidligt, kan eks. være 10 dage eller 10 uger om at nå til fuld amning.

I skal vide, at selvom mælkevejen er en fremadrettet proces, kan udviklingen i perioder stå stille eller endda gå lidt tilbage.

I skal regne med, at jeres barn har lært at spise helt selv omkring det tidspunkt, hvor barnet skulle være født. Erfaringen viser os dog, at de fleste børn lærer det lidt før.

Trin i mælkevejen

Trin 1 Hud-mod-hud-kontakt

Trin 2 Snuser til brystet

Trin 3 Slikker og smager mælken

Trin 4 Søger, finder og får brystvorten ind i munden

Trin 5 Sutter og synker

Trin 6 Sutter og synker kortvarigt flere gange om dagen

Trin 7 Sutter mere effektivt og får mindre i sonde/kop

Trin 8 Sutter mere end der gives i sonde/kop

Trin 9 Får kun bryst
       

Svamp og amning

Tegn på svamp samt information om behandling

Udmalkning

Råd og vejledning om udmalkning

Proteinanalyse af modermælken

Derfor skal din mælk analyseres og sådan foregår det

Suttebrik til nyfødte

Råd og vejledning om at bruge suttebrik

Flaske og modermælkserstatning

Hvis du ikke ammer, men giver flaske i stedet