Læs om:

Børneundersøgelse

Barnet bliver undersøgt af jordemoderen umiddelbart efter fødslen. 

Barnets næste undersøgelse er hos jeres egen læge, når barnet er 5 uger gammel. Det er også der, barnet skal have sin første vaccination. 

Husk at I selv skal bestille tid til undersøgelsen.

>> Tilbage til top

Hælblodprøve/PKU

I vil blive informeret om, at jeres barn kan få taget en blodprøve 48 - 72 timer efter fødslen. 

Blodprøven undersøges for to stofskiftesygdomme - føllings sygdom og myxødem. Derudover undersøges blodprøven for ca. 20 meget sjældne stofskiftesygdomme.

Hvis blodprøven er normal, hører I ikke yderligere. Hvis prøven viser tegn på sygdom, vil I automatisk få besked inden for 14 dage. 

Fra 1. maj 2016 screenes endvidere for cystisk fibrose i forbindelse med prøvetagningen.

I kan læse mere om sygdommene på blodprøvesedlen eller i folderen fra Statens Serum Institut:

I vil umiddelbart efter fødslen få besked om, hvor I skal henvende jer for at få taget blodprøven. 

>> Tilbage til top

Hørescreening

Vi tilbyder en høreundersøgelse af jeres nyfødte barn. Undersøgelsen viser, om barnet reagerer tydeligt på lyd eller ej. 

I vil få en tid til undersøgelsen, inden I forlader hospitalet. Jeres barn skal være mindst 2 dage gammel og må ikke være mere end 1 måned, når undersøgelsen foretages.

Det er lettest at udføre undersøgelsen, når barnet sover. Derfor kan I med fordel komme lidt før den aftalte tid og tilbyde barnet lidt at spise, så barnet er mæt og tilfreds.

>> Tilbage til top